Woord van de maand

Een zichtbare verandering

November 2018

Een bekend en veel geciteerd aforisme van Friedrich Nietzsche over het christendom en de christenen luidt: Ze zouden betere liederen moeten zingen om mij te leren in hun Verlosser te geloven: de leerlingen zouden er meer verlost uit moeten zien!

Hoewel de 19e eeuw daadwerkelijk een magere periode was in de kerkelijke muziek, komt de aantijging van de filosoof toch wat overmoedig over, om op basis van liederen conclusies te trekken over het wezen en de waarheden van het christendom. Maar het verwijt dat je aan mens eigenlijk moet kunnen zien hoe het hem vergaat is gerechtvaardigd.

Tijdens elke dienst viert de gemeente Heilig Avondmaal. In het sacrament is men innig verbonden met de mens geworden, opgestane en verheerlijkte Zoon van God. Niet elke avondmaalviering vindt op hetzelfde niveau plaats en heeft dezelfde diepgang – wij zijn als mens onvolkomen, afhankelijk van randvoorwaarden, van verschillende uiterlijke en innerlijke factoren die ons beïnvloeden. Maar als de gemeente op zo’n wijze het Heilig Avondmaal viert dat de aanwezigheid van Jezus Christus merkbaar is, dan gebeurt er iets in deze gemeente. Dan zijn er geen beschuldigingen meer. Dan is er geen plaats meer voor verwijten. Dan worden hindernissen in de gemeenschap overbrugd. Dan laat men het verleden achter zich. Dan is men in staat zich tot de naaste te wenden die men wellicht al tien jaar niet meer heeft begroet. Dan heeft er een verandering plaatsgevonden. Dat moet je ook kunnen zien als de deuren van de kerk na zo’n dienst opengaan.

Impuls uit een dienst van de stamapostel

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]