Woord van de maand

Communicatiestoring

September 2018

In de Bijbel kunnen we lezen dat Jezus veel blinden, doven en stommen genas. Hij deed dat zeer bewust: de blinden, doven en stommen waren beperkt in hun communicatie met andere mensen. Voor wie niet kan zien, horen of spreken, is het lastig om met anderen contact te hebben. Een beperking met vergaande consequenties voor degene die het betreft.

Communicatiestoringen zijn tegenwoordig wijdverspreid. Er is geen contact meer met de naaste. De verbinding tot de naaste in de gemeente, in de familie is verstoord. Er is geen contact meer met elkaar, de ander wordt niet meer waargenomen, er wordt niet meer goed geluisterd, er wordt niet meer gesproken, men is blind, stom of doof geworden. Symptomen voor een kwaad waarvan de oorzaak door Jezus al is benoemd: de bekoelde liefde. Maar ook dat kan Hij genezen door de liefde in de harten weer te laten ontvlammen, zodat men weer in staat is een ongestoorde gemeenschap in het huwelijk, de gemeente of de familie te hebben.

Laten we de Heer Jezus aan onze ziel werken, Hij kan genezen!

Impuls uit een dienst van de stamapostel

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]