Woord van de maand

Een voorbeeld van trouw

Augustus 2018

Bij gelovigen die uitblonken door hun trouw aan God, denk je meestal aan voorbeelden uit het Oude Testament: Mozes, Jozua en Kaleb, Daniël, de drie mannen in de brandende oven, David, om slechts enkelen te noemen.

Voor voorbeelden uit het Nieuwe Testament moet je vaak iets beter nadenken. Er is een persoon die in deze samenhang beslist genoemd moet worden: Maria, de moeder van Jezus. Haar werd gezegd dat ze de zoon van de Allerhoogste zou baren; Hij zou een koning zijn en aan Zijn koningschap zou geen einde komen. En dan staat deze Maria op een dag bij het kruis en moet toekijken hoe haar zoon een smartelijke dood sterft. In plaats van het koningschap op de troon van David, sterft hij een oneervolle dood als die van een misdadiger. Kan men zich voorstellen welke gedachten de moeder van Jezus op dit moment gehad moet hebben? Maar Maria liet zich niet van de wijs brengen. Ze bleef trouw. Ze bleef bij de leerlingen in Jeruzalem en wachtte met hen op de uitstorting van de Geest. Een voorbeeld van trouw.

Impuls uit een dienst van de stamapostel

Woord van de maand

Christus maakt vrij!

(Januari 2020) Geliefde broeders en zusters, Hopelijk kunt u terugkijken op een goed jaar! Het is mijn wens dat u... [meer...]