Woord van de maand

Enthousiasme voor Jezus

Juli 2018

Het evangelie vat het verlossende handelen van God in Jezus’ geboorte, Zijn kruisdood, Zijn opstanding en Zijn wederkomst samen. Het geloof in Jezus Christus en de wedergeboorte uit water en Geest is de weg naar de eeuwige verbondenheid met God.

Dat is het evangelie, dat is de goede boodschap.

Dit evangelie willen we doorgeven aan onze kinderen en aan onze naasten. Ja, we zijn als christenen uitgezonden en uitverkoren om dit vuur te verspreiden. Dat lukt alleen als het vuur voor Jezus Christus ook in ons brandt. Het moet van ons hart naar andere harten overslaan, anders gaat het niet. Hoe is dat concreet mogelijk?

  • We willen ons nog meer met het evangelie bezighouden. Zo is Gods liefde voor de mens beter te begrijpen en wordt deze nog groter.
  • We willen met onze kinderen en onze naasten over het evangelie spreken. Zo horen ze van God, onze ervaringen en onze geweldige toekomst. 
  • We willen samen met onze kinderen en onze naasten bidden. In het gebed merken we dat God aanwezig is. God luistert en God antwoordt.

Dat kost soms tijd, zelfoverwinning en moeite. Maar help toch ook mee om dit vuur te verspreiden. Neem er de tijd voor om dit vuur aan de kinderen en naasten door te geven.

De liefde van God voor alle mensen moge ons motiveren! Laten ook wij onze kinderen en naasten enthousiast maken voor de liefde van God!

Hartelijke groeten en Gods zegen bij het enthousiasmeren voor Jezus Christus,

Jean-Luc Schneider