Woord van de maand

Een klein wolkje

Juni 2018

Soms sta je op het punt de moed te verliezen. Je bidt, maar er gebeurt niets. Zo goed als niets. In ieder geval niet dat, wat je verwacht. Net zoals Elia die op de top van de Karmel om regen bidt. Hij worstelt met God, houdt zijn gezicht tussen zijn knieën. Een keer, twee keer, drie keer. Elke keer stuurt hij zijn knecht erop uit om te kijken of er vanuit de zee al wolken zichtbaar zijn. En telkens is het antwoord: niets. Vier keer, vijf keer, zes keer en telkens hetzelfde antwoord: niets te zien. Na het zevende gebed komt zijn knecht met het antwoord: er komt een klein wolkje opzetten, niet groter dan een handpalm.

Een onschuldig wolkje – is dat Gods antwoord op Elia’s bovenmenselijke inspanning? Ja! Want uit het wolkje ontstaat korte tijd later een enorme regenbui.

Laat je toch niet ontmoedigen als jouw gebeden ogenschijnlijk niet het gewenste effect hebben! Blijf bidden en uitkijken naar de kleine wolk die aangeeft: hulp is onderweg! De zegen komt! Plotseling zal zij daar zijn.

Impuls uit een dienst van de stamapostel