Woord van de maand

De zondag vieren

Mei 2018

Het is een zegenrijke traditie dat wij als christenen de zondag vieren. Wij bekennen daarmee ons geloof in de opstanding van Jezus Christus.

In een week maken we onrechtvaardigheid mee en horen we veel negatieve zaken die zich op de wereld afspelen. Dan komen we op zondag bij elkaar en belijden: ‘Jezus Christus is opgestaan. Hij heeft de dood, het kwaad, de zonde overwonnen. Hij heeft het laatste woord!’ Dat is een prachtige manier om de week af te sluiten en een nieuwe week te beginnen.

Wij bekennen het geloof in de opstanding van de doden en hopen op onze verandering.

We wachten op de opstanding van de doden en de verandering van de levenden. Wat we ook meegemaakt hebben, wat we ook doormaakt hebben, wat we ook gezien hebben: onze hoop is gebaseerd op de opstanding van Christus. We geven een signaal af als we altijd weer op zondag in de dienst samenkomen en in ons leven het belangrijkste op de eerste plaats zetten.

Wij richten ons op het goede.

Mensen demonstreren met verschillende redenen, ook omdat ze willen laten zien: wij zijn het hier of daar niet mee eens. Wij zien dat anders. Als christenen zijn we het niet eens met onrechtvaardigheid, met de heerschappij van het kwaad. Dat laten we ook zien als we zondag in de dienst samenkomen. We geloven in de overwinning van het goede over het kwaad. We geloven in de opstanding van Jezus Christus en Zijn wederkomst.

Laten we zo elke zondag vieren.

Hartelijke groeten,

Jean-Luc Schneider

Woord van de maand

Christus maakt vrij!

(Januari 2020) Geliefde broeders en zusters, Hopelijk kunt u terugkijken op een goed jaar! Het is mijn wens dat u... [meer...]