Woord van de maand

De juiste vragen

April 2018

God heeft de mens geschapen met een vrije wil. Hij schrijft ons niet voor wat we moeten doen. Hij laat ons altijd de keuze. Je kunt deze weg gaan of een andere – een beslissing nemen moet je zelf doen.

Veel mensen zouden graag zien dat God de beslissing van hun wegneemt. Wat zou dat eenvoudig zijn! We wenden ons tot God en vragen: wat moet ik nu doen? Moet ik deze weg inslaan of toch een andere? Moet ik links afslaan of toch maar beter rechts? En Hij zegt: ga naar links! Maar dan zou het Gods beslissing zijn en niet de onze. Dan zouden we uiteindelijk alleen bevelen opvolgen.

De hulp van de Heilige Geest bij beslissingen ziet er anders uit. De Heilige Geest helpt om de juiste vraag te stellen: kun je je ook aan de geboden houden als je deze weg gaat? Kun je ook dan de Heer dienen als je deze keuze maakt? Weet je zeker dat je de naaste niet benadeelt als je hiervoor kiest?

Laat de Heilige Geest werken als je een dergelijke vraag stelt – dan is het antwoord niet moeilijk.

Impuls uit een dienst van de stamapostel.