Woord van de maand

Liefde ervaren

Februari 2018

Jongeren die in hun leven geen liefde ervaren hebben – die als kind niet geliefd werden, die zonder moederliefde, zonder liefdevolle, zorgzame ouders moesten opgroeien, die alleen met kilte en desinteresse behandeld werden – zijn vaak instabiele persoonlijkheden. Een eenvoudige prooi voor louche types die erkenning en succes beloven en ze van het pad af brengen. Als zulke jonge mensen dan overtredingen begaan, spreken rechters vaak van een ongunstige sociale prognose: de weg naar de afgrond lijkt uitgestippeld te zijn.

Op geestelijk gebied kun je iets vergelijkbaars waarnemen: mensen die steeds dieper in de zonde verstrikt raken omdat ze nooit Gods liefde hebben ervaren. De weg naar de afgrond, de afstand tot God, het eeuwig gescheiden zijn van God lijkt uitgestippeld te zijn. Daar begint nu onze opdracht: in de zondaar degene te zien die alleen zondigt omdat hij de liefde van God niet kent. Ontferming betonen zodat hij deze liefde in zijn leven kan ervaren. Zodat uiteindelijk uit het ervaren van de liefde van God de wens naar heil en verlossing, naar bevrijding uit de gevangenschap van de zonde groeit.

Want een ding staat vast: hoe intensiever Gods liefde ervaren wordt, hoe meer de macht van de geneigdheid om te zondigen aan kracht inboet.

Impuls uit een dienst van de stamapostel