Woord van de maand

God is trouw

Januari 2018

Een nieuw jaar begint altijd met verwachtingen: hoe zal dit jaar worden? Wat zal het mij brengen? Je werpt een blik in de toekomst en doet prognoses, maar onder voorbehoud.

Ook wat de kerk, de districten en gemeenten betreft, betreden we met verwachting het nieuwe jaar – en ook met veel open vragen. Hoe zal de kerk zich ontwikkelen? Wat kunnen we doen om deze ontwikkeling te beïnvloeden? Hoe gaat het verder?

Realistisch gezien moeten we zeggen: we kunnen de toekomst niet voorspellen. Onze mogelijkheden om ontwikkelingen te beïnvloeden of zelfs te sturen, zijn begrensd. Maar anders dan bij alle menselijke acties hebben wij een onomstotelijke reden om vol vertrouwen, vol hoop en optimisme de toekomst tegemoet te treden. De reden voor ons vertrouwen is: God is trouw! Op Zijn woord kunnen we vertrouwen. Hij vervult Zijn beloftes. Het staat voor Zijn toezeggingen. Hij is met Zijn apostelen tot het einde der tijden. Hij zal Zijn kerk voltooien. En Hij zal ons ook in het nieuwe jaar zegenen. Dat is zo zeker als het amen in de kerk.

Impuls uit een dienst van de stamapostel