Woord van de maand

Te kort gedacht

Oktober 2017

Politici en economen krijgen vaak het verwijt dat hun planning ophoudt bij de volgende verkiezingen of de volgende vergadering van aandeelhouders: strategisch denken voor een langer tijdvak is eerder zelden. Of dat verwijt terecht is, laten we in het midden. Vanuit zijn natuur maakt de mens geen langetermijnplanningen. Zelfs de gelovige die weet dat Gods heilsplan veel meer dan alleen het aardse bestaan omvat en weet dat het fataal is alleen in dit leven op Christus te hopen, ziet vaak alleen wat voor ogen is. 

De Israëlieten zagen alleen dat God hen de woestijn in leidde. Daar hadden ze een probleem mee. God wilde hen echter niet de woestijn in leiden, maar naar de vrijheid, naar het beloofde land.

Wij zien onze levensweg met zijn zorgen en aanvechtingen en hebben er vaak problemen mee dat het leven is zoals het is. Maar God wil ons niet in de verdrukking brengen, maar naar Zijn rijk, naar de heerlijke vrijheid van de kinderen Gods, naar een nieuwe schepping. Zijn plan begrenst zich niet tot een dag.

We zien de huidige ontwikkeling van de kerk en het christendom in sommige regio’s en stellen de vraag: hoe moet het verder gaan als deze trend doorzet? Christus wil Zijn kerk echter niet ontbinden, maar door de kerk het alomvattende heil werkelijkheid laten worden en tot in eeuwigheid voltooien. Zijn plan begrenst zich niet tot een dag. Laten we dat niet vergeten!

Impuls uit een dienst van de stamapostel