Woord van de maand

Zonder woorden

September 2017

Jammer – alweer ambtsrust voor iemand die echt iets te melden had. Niemand viel in slaap als hij predikte, ook niet als het woensdagavond warm en benauwd was en je een intensieve dag achter je had. Zijn woorden hadden inhoud, niet alleen in de dienst, maar ook tijdens huisbezoeken, als hij tijdens het afscheid nemen nog iets zei. En je merkte: daar gaat zoveel levens- en geloofservaring in schuil. En nu zit hij in de bank! We hadden hem graag nog langer in actieve dienst gezien.

Maar wie zegt dat een ambtsdrager die ambtsrust krijgt niet meer predikt? Nu weliswaar niet meer met woorden, maar vaak net zo doeltreffend als eerder. De prediking zonder woorden is vaak nog veel effectiever dan die aan het altaar.

Zoals hij jonge broeders waar je soms nog aan moet wennen accepteert, zoals hij met veranderingen omgaat, zoals hij bij het samenvoegen van gemeenten om begrip vraagt bij degenen die er moeite mee hebben, zoals hij zich aan nieuwe situaties aanpast, zoals hij in praktijk brengt wat hij zelf onderwezen heeft – dat is een voorbeeld voor ons. De gemeente die zulke leden heeft mag zich gelukkig prijzen!

Impuls uit een dienst van stamapostel