Woord van de maand

Vereenzaming

Juni 2017

Diversiteit onder mensen kan zeer verrijkend en vruchtbaar werken. Je kunt de verscheidenheid aan karakters, gaven en levenservaringen bewonderen en je horizon verbreden.

Diversiteit kan ook als lastige uitdaging ervaren worden. Je moet je schikken, verschillen accepteren, spanningen verdragen, gewoontes onder de loep nemen en overeenkomsten zoeken. Dat kost kracht, moeite en inspanning. En je kunt nooit uitsluiten dat verschillen tot conflicten leiden. Tegenwoordig zien velen de oplossing daarin hetgeen anders is, en het beste ook de ander, uit de weg te gaan: vereenzaming i.p.v. verbondenheid, isolatie i.p.v. openheid. Het beste houd je het bij jezelf, dan heb je rust.

Een gemeente functioneert echter alleen als gemeenschap. Die is voor sommigen weliswaar ook met inspanning verbonden, maar het is geen optie om je terug te trekken. Alleen als je met elkaar verbonden bent, ervaar je de rijkdom van het geloof, merk je de kracht van de liefde, is je blik op het geheel gericht en riskeer je niet om jezelf als centrum van de wereld of de kerk te zien.

Alleen in de gemeenschap is die aanstekelijke blijdschap te ervaren die ontstaat als je samen God looft en Hem de eer geeft. En alleen in de gemeenschap kan ik voltooid worden, in mijn eentje lukt mij dat niet.

Impuls uit een dienst van de stamapostel