Woord van de maand

Verrassing

Mei 2017

We horen een woord – we kennen het uit ons hoofd, we horen het al voor de vijftigste keer – en plotseling legt God iets bijzonders in dit Bijbelwoord, dat we van kinds af al kennen. Opeens krijgt dit woord een heel andere betekenis voor ons. Zo bekend maar toch verrassend nieuw! Zo hebben we het nog nooit gehoord.

Het koor zingt een lied – zo goed wordt het niet gezongen, dat heeft al eens beter geklonken, we kennen dit lied uit ons hoofd – maar vandaag, in deze dienst, horen we het anders. De Heilige Geest heeft ons in dat ene vers iets bijzonders geopenbaard. Andere keren hebben we het nooit zo bewust beluisterd. Plotseling stellen we vast: vandaag heb ik deze woorden pas echt begrepen. Ja, precies, zo zit het!

God kan ons verrassen – door een gedachte, een opwelling, waarbij we merken: dat was nu voor mij. Heel persoonlijk.

Hij kan je ook verrassen met een onverwachte zegen. Plotseling laat Hij je vreugde ervaren die je niet verwacht had. Hij schenkt je door een broeder, een zuster of een bekende een goede daad waarmee je niet had gerekend. Plotseling merk je: dat was de zegen van de Heer!

Hij kan je ook verrassen door Zijn hulp. Je denkt misschien: ach, daar gebeurt niks meer. Ik moet het maar accepteren dat alles blijft zoals het is. En plotseling verrast jouw hemelse Vader je met Zijn hulp.

Ook als in jouw geloofsleven alles soms grijs, uitgeput en versleten lijkt – vergis je niet: nog vandaag kan jouw Vader je met Zijn zegen, met Zijn hulp verrassen.

Impuls uit een dienst van de stamapostel