Woord van de maand

God en Zijn schepping herkennen

April 2017

Het motto van dit jaar ‘Onze God en Vader komt de eer toe!’ bevat drie taken die we in 2017 op ons willen nemen. Het begint met het herkennen van de heerlijkheid en werkzaamheid van God. Eenvoudig is het niet om Gods heerlijkheid in al zijn omvang te herkennen. Met de Heilige Geest is het echter mogelijk. – Wat moeten we dan herkennen?

  • God heeft de zichtbare wereld geschapen. Alles komt van Hem. Zijn wil is de oorsprong van alles. Laten we God als schepper herkennen en niet aan Hem als schepper twijfelen. ‘En als ze verbaasd staan over de kracht en de werking van die dingen, dan hadden ze daaruit toch moeten leren hoe groot de macht is van Hem die ze gemaakt heeft. Uit de grootheid en de schoonheid van de schepping is immers af te leiden wie de Schepper is.’ (Wijsh. 13:4-5).
  • God heeft de onzichtbare wereld geschapen. Naast de zichtbare, materiele schepping heeft God ook de geestelijke wereld geschapen. Bij deze wereld hoort de levende ziel van de mens. God heeft de weg gelegd zodat de mens weer met Hem verbonden kan zijn. ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Joh. 3:16). Dat is de weg. Zo vertelt de Heilige Schrift het ons.
  • God stelt de schepping aan alle mensen ter beschikking. Hij is en blijft de eigenaar van Zijn schepping. En Hij zorgt ervoor dat alles in Zijn schepping verder gaat. Ons mensen heeft Hij de zichtbare schepping toevertrouwd om er op een verantwoordelijke manier mee om te gaan: ‘… breng haar onder je gezag’ (Gen. 1:28). Wij willen bedachtzaam met de schepping en de grondstoffen omgaan.

Wij willen God als schepper herkennen en erkennen. De zichtbare en onzichtbare schepping is voor alle mensen geschapen. Dit inzicht is het uitgangspunt voor onze lof en dank en de basis voor ons spreken over God en de verkondiging van Zijn heerlijkheid.

In deze zin wens ik ons geweldige inzichten in de goddelijke dimensies.

Stamapostel Jean-Luc Schneider (uit: Onze Familie)

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]