Woord van de maand

Die ken ik toch!

Maart 2017

Nieuwsgierigheid is een menselijke karaktertrek. We willen graag weten wie diegene is, die we ontmoeten, onze buurman of collega, wiens foto in de krant staat, wiens naam we in het nieuws horen, bij wie we op het kiesformulier een kruisje zetten, wie ons aan de toonbank verder helpt, wie tegenover ons zit in de bus. Veel problemen in onze maatschappij ontstaan doordat we de ander niet goed kennen en niets over hem weten. Maar wie God en Jezus Christus kent, die kent ook de medemens.

We weten het belangrijkste van onze buurman. We weten dat Jezus hem liefheeft. We weten dat Jezus voor hem is gestorven. We weten dat Jezus hem het heil wil schenken – eeuwig met Hem verbonden te zijn. Misschien morgen al, misschien pas aan gene zijde.

Deze wetenschap is veel belangrijker dan alles wat we verder nog over deze mens kunnen weten. Want het bewaart ons ervoor hem verkeerd te beoordelen. Ik kan een mens niet verdoemen en verstoten als ik weet: Jezus kent hem. En Hij houdt van hem. Zoals hij is. Net zoals Hij van mij houdt, zoals ik ben. Ik weet weliswaar niet waarom de ander zich zo gedraagt, waarom hij zo spreekt, wat hij denkt, maar ik weet: God heeft ook hem lief!

Impuls uit een dienst van de stamapostel (uit: “Onze Familie”, maart 2017)

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]