Woord van de maand

Niets voor mij

Februari 2017

Wanneer je tegenwoordig met andere mensen, collega’s, vrienden of buren over je geloof spreekt, je betrokkenheid in de kerk en gemeente en over je overtuigingen, dan krijg je wel te horen: ik bewonder jou echt, maar voor mij zou dat niets zijn. Of: dat is allemaal mooi en goed, maar ik zou dat niet kunnen! Naastenliefde en offers brengen en wat daar nog meer bij komt kijken, dat pas niet bij mijn persoon. Daar ben ik het type niet voor.

Eigenlijk zou je dan moeten antwoorden: je hebt gelijk! Dat is niks voor jou! – Het klopt broeders en zusters, het is überhaupt niets voor u en het past ook niet bij mij.

Het evangelie, het gebod van de liefde, deugden zoals deemoed, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, geduld, goedheid en trouw – dat past allemaal niet bij mijn persoon. En precies dat weet God ook. Hij kent mij. Daarom wil Hij dat ik verander. Daarom heeft Hij mij nieuw leven gegeven, mij door de wedergeboorte uit water en Geest tot een nieuwe creatuur gemaakt. En nu past het bij mij. Het is precies het juiste voor mij en mijn leven.

Wat voor de oude Adam te veel gevraagd was, dat past uitstekend bij de nieuwe creatuur. En het leidt, als het juist wordt gedragen, tot een zeer fraai bruidskleed.

Impuls uit een dienst van de stamapostel.