Woord van de maand

Verstoorde relatie

November 2016

Toen de Israëlieten naar Babylon werden gedeporteerd, hadden ze geen mogelijkheid meer om in de tempel te bidden en hun offers te brengen. De dienst, zoals zij die kenden, was voor hen niet meer mogelijk omdat ze van het heiligdom in Jeruzalem waren afgesneden. Hun relatie met God was weliswaar niet afgebroken, maar ze was verstoord.

Veel christenen hebben een verstoorde relatie tot God. Ze zijn weliswaar gedoopt en leden van het lichaam van Christus, maar zij hebben zich innerlijk van God verwijderd. Kerk en dienst hebben voor hen geen betekenis meer.

Ook heel wat nieuw-apostolische christenen hebben hun uitverkiezing niet meer geacht. Hoewel ze de sacramenten hebben ontvangen, betekent de dienst niets meer voor hen. Ze hadden nog een relatie met God – aan het kindschap Gods heeft zich niets veranderd - maar deze relatie was verstoord. Zonder de dienst, zonder het voortdurende genieten van het Heilig Avondmaal kan de nauwe relatie met de Heer niet worden onderhouden. De gemeenschap met Christus lijdt en is verstoord als het niet meer door de deelname aan het Heilig Avondmaal wordt verzorgd. Gaan zielen in deze toestand naar gene zijde, is ook daar hun relatie met de Heer verstoord. Zij zijn als het verloren schaap, waarover Jezus sprak in de gelijkenis.

Laten wij door onze voorbede voor hen de weg effenen, zodat ze weer de nauwe verbondenheid met Hem terugvinden, die hen altijd en eeuwig heeft liefgehad.

Impuls uit een dienst van de stamapostel