Woord van de maand

Met het wapentuig Gods

September 2016

De geschiedenis van Gideon is ons vast en zeker bekend. Gideon trok met een groot leger ten strijde tegen de Midjanieten, vijanden van Israël. Zijn leger bestond uit 32000 soldaten. Maar God sprak tot hem: ‘Het leger dat je bij je hebt is te groot’. En Hij spoorde Gideon aan zijn leger te verkleinen – totdat uiteindelijk nog 300 mannen over waren. Deze kleine groep moest ook nog de gangbare wapens laten liggen en mocht alleen ramshoorns en fakkels meenemen.

Dat ging tegen alle logica in. Hoe zou je het met fakkel en ramshoorn tegen een enorm vijandelijk leger op moeten nemen? Maar Gideon had ontzag voor God en dacht: als God ons met deze wapens laat vechten, zullen we er ook mee winnen. Vanuit een menselijk standpunt was dat complete onzin, maar omdat Gideon ontzag voor God had en Hem vertrouwde, trok hij met deze bescheiden wapens in de strijd – en hij overwon de vijand: God schonk Gideon de overwinning.

God wil dat we met Zijn wapens strijden, niet met aardse wapens. De mensen wil met kracht en geweld strijden en de sterkste wil als winnaar uit de strijd komen. Maar God zegt: Leg deze wapens weg, gebruik het wapen van het gebed, het wapen van de gehoorzaamheid aan de geboden, het wapen van de vergevingsgezindheid, het wapen van het geduld en de liefde van God.

Laten we als we aangevallen worden Gods wapentuig inzetten. Dat lijkt wellicht eerst absurd. Maar het functioneert! Laten we het proberen!

Jean-Luc Schneider

Woord van de maand

Gooi dat weg!

(Mei 2020) Je gaat naar de koelkast, haalt er een potje uit dat je onlangs hebt geopend en ontdekt dat er een... [meer...]