Woord van de maand

Wat wil God?

Augustus 2016

In de diensten horen we regelmatig over de wil van God: we moeten ons richten naar de wil van God, we moeten buigen voor de wil van God en in het Onze Vader bidden we: Uw wil geschiede.

Maar weten we eigenlijk wat God wil?

Zeker, de Heilige Schrift biedt ons inzicht in de wil van God. God wil dat alle mensen worden geholpen en dat ze de waarheid leren kennen. God wil dat wie de Zoon ziet en in Hem gelooft eeuwig zal leven. God wil niet de dood van de zondaar, maar zijn bekering.

Maar hoe weet ik wat God wil als het gaat om mijn beslissingen? Als ik iets voor heb, een idee heb, ergens mee wil beginnen? Komt mijn plan, mijn handelen overeen met Gods wil? Vaak is het antwoord duidelijk. Soms ook niet. De een zegt: voordat ik begin, breng ik een bijzonder offer en bid ik om zegen. De ander zegt: ik doe het gewoon en als God het anders wil, grijpt Hij in. Weer anderen bidden om een teken.

Dat is alles goed en mooi. Maar toch is het te kort door de bocht.

God verwacht van ons, Zijn kinderen, dat we ons met Zijn wil bezighouden, dat we bidden en nadenken, de tijd nemen om te ervaren: wat wil God van mij? Waarom ben ik een kind van God? Wat is God met mij van plan? Is mijn beslissing in lijn met het evangelie?

Dat is niet eenvoudig, maar probeer het gewoon. Bid intensief en neem de tijd om na te denken. Ik heb ervaren dat je in negen van de tien gevallen Gods wil herkent.

Impuls uit een dienst van de stamapostel