Woord van de maand

Erbij blijven

Juli 2016

In de brieven van het Nieuwe Testament staan veel aanwijzingen over hoe je met Christus kunt overwinnen.

Bijvoorbeeld de slotsom die apostel Paulus trekt: 'Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid' (2 Tim. 4:7-8).
‘Overwinnen’ betekent m.b.t. het geloof dus niet om de beste van iedereen te zijn, maar om vol te houden en het doel te bereiken.

De brieven aan de Korintiërs (9:25-26), Hebreeën (12:1) en Filipenzen (3:13-14) maken eveneens gebruik van het beeld van een sporter en een wedstrijd. Ze helpen ons om ons uithoudingsvermogen te trainen. Wie tot aan het doel vol wil houden, moet

·        het doel kennen: wij willen de eeuwige heerlijkheid betreden. Daartoe moeten we steeds meer op Christus gaan lijken. Besteden we daar genoeg aandacht aan?

·        het doel in het oog houden: laten we ons niet van de weg afbrengen door gejuich of boe-geroep vanaf de zijkant.

·        het traject indelen: het moet ons niet ontmoedigen zover van het wezen van Jezus verwijderd te zijn. We kunnen ons telkens weer op een afzonderlijke eigenschap richten en hier heel bewust naar leven.

·        zijn krachten verdelen: voor wie het te veel wordt in het geloofsleven, kan in het natuurlijke een stapje terug doen en zich op het geestelijke concentreren.

·        ballast afwerpen: schuld en onverzoenlijkheid staan het vooruitkomen in de weg. Laten we naar vergeving zoeken en vergeving schenken.

·        op dieet gaan: welke voeding versterkt ons geloof? Laten we onze ziel alleen met voedzaam voedsel verzorgen. Dat is vooral: het woord Gods en het Heilig Avondmaal.

Meedoen is belangrijker... – zo luidt een bekende olympische gedachte. Voor de geloofsweg geldt: erbij blijven is het belangrijkst. Laten we ons aanmoedigen met de oproep uit 1 Timoteüs 6:12: 'Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent'.

Jean-Luc Schneider