Woord van de maand

Zegen – genoeg voor elke dag

Juni 2016

Telkens weer houdt de vraag ons bezig hoe Gods zegen zich openbaart – vooral als we van mening zijn dat we tekort komen: ‘Eigenlijk zou de lieve God mij toch een beetje meer kunnen zegenen, ik doe toch zoveel voor Hem…!’ De een hoopt dat zijn gezondheidstoestand zich verbetert, de ander heeft graag iets meer geld op zijn rekening, weer anderen wensen een baan of een stageplaats voor hun zoon of dochter.

Zo divers als het leven is zijn de voorstelling en wensen met betrekking tot de zegen van God. Je vergeet dan snel dat zegen vaak op een andere manier openbaar komt: dat we elke dag ‘genoeg’ hebben. Denk eens aan de geschiedenis van de weduwe van Sarefat: na de belofte van de profeet had ze elke dag voldoende meel in de pot en olie in de kruik om voor zichzelf en haar kind te zorgen, tot dat de periode van droogte voorbij was. God heeft niet haar huis van kelder tot en met zolder met meel en olie gevuld, maar haar en haar kind hetgeen gegeven dat voor elke dag volstond.

Dat is waarachtige zegen: elke dag genoeg kracht te hebben om de geloofs- en levensweg te gaan. Elke dag genoeg kracht te hebben om Gods wil te kunnen doen. Elke dag genoeg kracht te hebben om het kwaad met het goede te kunnen overwinnen. Elke dag genoeg kracht te hebben om overwinningen met Christus te kunnen behalen. En elke dag de overtuiging te hebben: mijn Heiland zorgt voor mij, elke dag weer.

Impuls uit een dienst van de stamapostel