Woord van de maand

Ontzag voor God en vertrouwen

Mei 2016

2016 staat onder het motto ‘Overwinnen met Christus’. Dat geldt ook, en wellicht zelfs in de eerste plaats, voor ons dagelijks leven. Zo’n motto bevat vele aspecten, ik wil er hier eentje noemen: bij overwinnen met Christus horen ontzag voor God en vertrouwen. Ontzag voor God betekent God, onze Schepper en hemelse Vader, respecteren en vrezen. Wij willen ons hele leven lang op Hem vertrouwen, ook op slechte dagen.

Daarvan enkele voorbeelden uit de Bijbel:

  • Jozef kon de zonde door zijn ontzag voor God overwinnen. Als vroom mens besefte hij dat God hem zag en met hem was. Hij weerstond de verleiding, liet zich niet met een vreemde vrouw in en bleef zelfs in de gevangenis, vergeten door iedereen, God trouw. Uiteindelijk kwam het moment dat God hem bevrijdde.

Nu weten we dat God alles ziet en weet. Laten we de zonde mijden en Hem vertrouwen: Hij zal ons niet vergeten!

  • Mozes vertrouwde volledig op Gods handelen. Zijn strijd tegen farao leek aanvankelijk uitzichtloos. Mozes gaf zijn vertrouwen niet op, ook niet toen de Egyptische koning tot negen maal toe weigerde het volk Israël te laten gaan. Uiteindelijk gaf Mozes het bevel voorbereidingen te treffen voor de uittocht uit het land – allen gehoorzaamden en God bevrijdde hen.

En nu? Hoe vaak hebben wij de macht van God reeds beleefd! Ondanks alle aanvechtingen van het kwaad willen we God vertrouwen en Hem gehoorzamen. Spoedig zullen we definitief van het kwaad verlost zijn.

  • Paulus moest zich volledig veranderen. Alles wat hem voorheen heilig was, werd plotseling in twijfel getrokken en was onbelangrijk. Maar hij geloofde in God, vertrouwde Hem, vervolgde zijn weg als een werktuig van God en leidde de gemeente van de Heer naar de verlossing. Gods Zoon zond hem uit als apostel en verkondiger van het evangelie.

Zo vergaat het ons nu ook. God stuurt ons de wereld in om aan de opstanding van Jezus, Zijn hemelvaart en wederkomst vast te houden en er luidkeels over te vertellen. Christus zal komen – zo is het beloofd!

Wij willen God met ontzag gehoorzamen, in alle levenssituaties, altijd en een leven lang. Wij weten dat hij alles ziet en weet. Wij kunnen op Zijn macht vertrouwen. Dan beleven we overwinningen met Christus!

Stamapostel Jean-Luc Schneider