Woord van de maand

Doe het met God!

April 2016

Verzoening – een woord dat je snel in de mond neemt, maar in het dagelijks leven zo lastig in praktijk te brengen is. Vaak is het een lange weg naar verzoening, die van alle betrokkenen iets vraagt: de dader moet erkennen dat zijn daden verkeerd zijn en bereid zijn om naar vergeving te vragen; het slachtoffer moet bereid zijn het excuus aan te nemen en te vergeven. Vaak dragen beide partijen schuld, wat verzoening niet vereenvoudigt: wie doet de eerste stap? Wie overwint zijn  trots en buigt zich voor de ander? Wie gaat het risico aan zich als ‘zwakkeling’ te presenteren?

Het voorbeeld van Jakob en Esau laat zien hoe verzoening kan lukken. Jakob verdroeg het niet langer zijn broer als vijand te zien. Hij wilde verzoening. Hoe ging hij te werk? Hij zocht eerst de hulp van God en wendde zich tot Hem in gebed: ‘red mij uit de handen van Esau, mijn broer’. Daarop stuurde hij Esau als geschenk en teken van verzoening een deel van zijn bezittingen. Esau wees dit gebaar van zijn broer eerst af: ‘Ik bezit genoeg, broer, houd jij maar wat je hebt.’ Maar toen hij inzag hoe veel Jakob aan verzoening gelegen was, nam hij Jakobs gave aan en sloten de beiden vrede.

Laten we het met God doen, dan wordt verzoening mogelijk. Dan kunnen we ons buigen als we ons in de positie van Jakob bevinden. En we kunnen ons zelf, als we ons in de positie van Esau bevinden, overwinnen en de excuses aannemen.

Impuls uit een dienst van de stamapostel

Woord van de maand

Gooi dat weg!

(Mei 2020) Je gaat naar de koelkast, haalt er een potje uit dat je onlangs hebt geopend en ontdekt dat er een... [meer...]