Woord van de maand

Bewaard voor het kwaad

Maart 2016

De mens is aan veel invloeden blootgesteld, vooral aan die uit zijn directe omgeving. De wereld waarin je wordt geboren, opgroeit en waarin je ervaringen opdoet, kenmerkt je wezen en je persoonlijkheid – zowel in goede als in slechte zin. Ook als je nog zo je best doet zijn negatieve invloeden niet altijd te vermijden.

Het kwaad dat nog altijd in deze wereld heerst en macht over de mensen uitoefent is niet eenvoudig uit te schakelen of te neutraliseren – het laat zich gelden. Maar wij zijn hier niet weerloos aan overgeleverd. Jezus bad in het hogepriesterlijke gebed tot Zijn Vader: bewaar hen tegen het kwaad! Dat betekent dat we weliswaar nog in de invloedssfeer van het kwaad leven, maar dat het kwaad niet gevaarlijk kan worden. Het heeft slechts in beperkte mate invloed op ons, want de kracht die Christus de gelovigen door Zijn woord en sacramenten geeft, helpt om het kwaad te weerstaan.

Met deze kracht zijn wij in staat ‘nee!’ tegen het kwaad te zeggen. Met deze kracht zijn wij zelfs in staat het kwaad met het goede te beantwoorden en het met het goede te overwinnen.

Nog altijd geldt de belofte: ‘Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen’ (2 Tess. 3:3). En daarom heeft het kwaad geen invloed meer op onze verhouding met God. En het moet telkens minder invloed op onze verhouding met onze naaste hebben.

Impuls uit een dienst van de stamapostel

Woord van de maand

Christus maakt vrij!

(Januari 2020) Geliefde broeders en zusters, Hopelijk kunt u terugkijken op een goed jaar! Het is mijn wens dat u... [meer...]