Woord van de maand

Het goede doen

Februari 2016

Een bekende auteur zei eens: Iets goeds bestaat niet, alleen als je het doet. Een mooie uitspraak. Iedereen kan het daarmee eens zijn. De vraag blijft echter: wat is dan het goede? Alleen door iets te doen waarvan ik denk, dat het goed is, wordt het nog niet iets goeds. De ervaring leert ons dat telkens weer. We handelen met de beste intenties en bedoelingen en toch is het resultaat van onze daden uiteindelijk vaak dubieus.

Wat is het goede? Anders gezegd, wat is de oorsprong van al het goede? God.

Alleen God is goed. Dat maakte Jezus duidelijk aan de rijke jongeman. Op de vraag: wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?, gaf Hij als antwoord: ga naar huis, verkoop alles wat je hebt en volg mij.

Het goede is: doen wat ik Jezus Christus zie doen. Zo leven, zoals Jezus Christus het laat zien. Dat is altijd goed. Navolgen betekent niets anders dan op Jezus Christus gefocust te zijn en duidelijk te maken: van Hem komt het goede, hetgeen volkomen is, het beste voor jou en voor mij.

Kijk naar Hem en doe wat Hij je zegt. Dan doe je het goede en heb je het goede.

Impuls uit een dienst van de stamapostel

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]