Woord van de maand

Antwoord op alle vragen?

Januari 2016

In veel christelijke kringen heerst de gedachte, dat de Bijbel op alle vragen een antwoord heeft en dat men daaraan voor elke denkbare levenssituatie een precieze gebruiksaanwijzing kan ontlenen. Wie zo redeneert, kan met de Bijbel in de hand zonder meer de doodstraf rechtvaardigen. Het probleem daarbij is: men neemt een woord uit de Bijbel, verheft het tot dogma en bouwt daaromheen een compleet leerstelsel. Wij hebben dat in het verleden ook vaak zo gedaan. Tegenwoordig hebben we echter een ander begrip over de Heilige Schrift: Je moet het als een totaliteit zien. Veel uit het Oude Testament wordt pas dan juist begrepen, wanneer je het leest in het licht van het Nieuwe Testament en van de leer van Jezus. Dan wordt ook duidelijk, dat niet elke Bijbelse uitspraak dezelfde geldigheid heeft. Bijvoorbeeld moet je onderscheid maken tussen wat heilsnoodzakelijk en heilsbepalend is, en tussen dat wat tijdgebonden is en in een bepaalde geschiedkundige situatie voor de destijds levenden geldigheid had.

We behoren niet tot degenen die van mening zijn, dat God over alles iets in de Bijbel zegt en dat alles dezelfde geldigheid, dezelfde rangorde en dezelfde betekenis heeft. Duidelijk is ook: De Bijbel is geen boek voor het antiquariaat, maar vandaag nog net zo actueel als gisteren. Een boek voor onze tijd. Ook voor het leven als christen in de 21e eeuw. Het is de moeite waard, erin te lezen.

Impulsen uit een dienst van de stamapostel