Woord van de maand

Eén zijn

November 2015

Als ik van mijn reizen terugkeer neem ik vaak een bijzonder mooie indruk mee: hoe gevarieerd en veelzijdig onze kerk toch is! Maar het is niet altijd eenvoudig om met deze veelzijdigheid om te gaan. We vinden nagenoeg in alle landen van de wereld gelovigen van de Nieuw-Apostolische Kerk, ze spreken honderden talen en komen uit de meest uiteenlopende culturele kringen.

Nu vindt Jezus Christus het echter belangrijk dat we één zijn. Hij heeft daar op een bijzonder moment voor gebeden: kort voor Zijn gevangenneming. Maar hoe moet dat functioneren? Uit eigen kracht lukt ons dat niet. Met God is het echter mogelijk. Het beste voorbeeld voor het één zijn is de drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze drie hebben één wil en getuigen van elkaar. Ze werken samen voor het heil van de mensen. Jezus benadrukt: Ik en de Vader zijn één.

Hoe lukt het ons mensen om op deze manier één te zijn? De eerste stap heeft Jezus Christus gezet: Hij werd mens om alles met ons te delen. Hij heeft ons Zijn leven geschonken. Door de doop met water en Geest leeft Hij in ons en door het Heilig Avondmaal kan dit leven tot ontplooiing komen. Het is onze taak ervoor te willen zorgen dat God daadwerkelijk in ons woont. Hoe meer wij één zijn met Jezus Christus, hoe eenvoudiger het is om onder elkaar één te zijn. Daarom willen wij eraan werken dat wij hetzelfde willen als Hij: Hij wil dat we voor eeuwig met Hem verbonden zullen zijn, dat we dan alles met Hem delen. Zijn gedachten mogen onze gedachten bevruchten, Zijn vrienden zijn onze vrienden, Zijn vijand is onze vijand. Hij wil dat wij van Hem getuigen, dat we niet meer zoveel over onze eigen daden vertellen, maar over Zijn daden, over Zijn liefde en Zijn offer. En Hij wil dat wij aan Zijn werk meewerken en ons met Hem voor Zijn werk inzetten.

Eén zijn betekent niet dat we allemaal gelijk moeten zijn. Wij hoeven onze persoonlijkheid, traditie of cultuur niet op te geven. Wij zijn verschillend, hebben echter één en dezelfde wil: wij volgen Jezus Christus na.

Laten we dicht bij elkaar blijven, in blijdschap en verdriet. Laten we ons verenen in de aanbidding van God i.p.v. ons onderling te bekritiseren, en onze krachten bundelen om de Heer te dienen.

Uw
Jean-Luc Schneider