Woord van de maand

Lofprijzing – opdracht aan de gehele gemeente

Oktober 2015

De taak van de kerk van Christus is om God te aanbidden en te loven. Alle gelovigen die Jezus Christus bijeen geroepen heeft en die deel uitmaken van Zijn kerk hebben de opdracht God te loven en te prijzen. Iedereen in zijn persoonlijke leven, vanuit zijn christen-zijn, vanuit zijn praktiserend geloof en allen gezamenlijk als dienstbare gemeenten. Elke dienst is een gezamenlijke lofprijzing tot God.

God eer te bewijzen en Zijn majesteit te aanbidden zullen nooit eindigen. Zelfs in de nieuwe schepping zullen wij God loven en prijzen. Alle andere opdrachten en doelstellingen van de kerk zullen vervuld worden en ten einde komen. Maar dit blijft. Als je dat voor ogen houdt, krijgt de lofprijzing een nieuwe dimensie: wij maken deel uit van de kerk om God te verheerlijken. Als ieder zich daarvan bewust is en deze opdracht als zijn plaats in de gemeente ziet, dan zullen veel problemen als vanzelf oplossen. Dan komt bijvoorbeeld niemand op de gedachte zijn ideeën en plannen anderen op te willen dringen. Een gemeente die zich verenigt in lof en aanbidding is niet geschikt om persoonlijke ambities ten toon te spreiden.

De gezamenlijke lofprijzing is een betrouwbare indicator van de eensgezindheid. God wil dat wij daar samen aan werken en het goede voorbeeld geven, zodat de opdracht van de kerk in vervulling gaat: allen toegang tot het heil van Christus geven, het evangelie verkondigen en God de aanbidding geven die hem toekomt. Een ieder weet dat hij dit niet alleen kan. Daarom hebben wij elkaar nodig.

Impuls uit een dienst van de stamapostel

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]