Woord van de maand

Zijn werk – of ons werk?

September 2015

Wanneer men zich met een bepaalde zaak identificeert, dan wordt het ook een persoonlijke zaak. Zo was het ook bij David, die het terugbrengen van de Ark van het Verbond en de bouw van de tempel tot zijn zaak maakte. Het was voor hem heel belangrijk dat het volk werd geheiligd door de juiste verering van God. Toch heeft God de ideeën van dit werk op enkele onderscheidende punten gecorrigeerd. David was bij voorkeur zelf met de bouw van de tempel begonnen. Maar God had iets anders voor: zijn zoon Salomo zou de tempel moeten gaan bouwen. David heeft zich daarnaar gevoegd en alle voorwaarden daarvoor geschapen dat zijn zoon het voornemen kon omzetten.

Wij hebben onze eigen denkbeelden en gedachten over hoe het werk van God eruit zou moeten zien.
En wellicht ook over hoe het zou moeten geleid. En over hoe het moet worden voleindigd. Maar hier en daar maakt God het ons duidelijk dat onze goedbedoelde voorstellingen niet aan Zijn plan beantwoorden. Zijn wij dan bereid om te zeggen: Ja Heer, het is Uw werk, leidt het zo hoe het U behaagt. Of trekken wij ons gekrenkt terug? Mag God niet hetzelfde van ons verlangen wat Hij altijd steeds weer en in alle tijden van degenen heeft verlangt die zich voor Zijn zaak inzetten: dat zij aan Hem de leiding overlaten en eigen opvattingen naar de achtergrond verplaatsen? Een knecht van God heeft eens de woorden gebruikt: God zal niet noodzakelijkerwijs ons werk voleinden, maar wij kunnen er zeker van zijn dat Hij Zijn werk zal voleinden. Een belangrijk woord – niet alleen voor ambtsdragers.

Impuls uit een kerkdienst van de stamapostel

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]