Woord van de maand

Verdrukkingen

Augustus 2015

Hoe is het mogelijk? Een werk gaat haar voleinding tegemoet, een werk die God Zelf in het leven heeft geroepen, dat Hij leidt en waarin Zijn Geest de impulsen en richting geeft. En dan moet men overal moeilijkheden en ontnuchterende ontwikkelingen vaststellen: het kerkbezoek neemt af, kleiner wordende gemeenten, een steeds maar moeilijker wordende omgeving waarin het evangelie en de boodschap van de nabije wederkomst van Christus minder weerklank vinden.

Daarbij, zo is de veronderstelling, moet de bruid van Christus toch met een triomftocht haar bruidegom Jezus Christus tegemoet gaan, in een glorierijke overwinningsmars waar aan het eind daarvan de kroon wenkt?

Wanneer men de woorden van Paulus en Barnabas serieus neemt, dan ziet het er geheel anders uit: „Wij moeten door vele verdrukkingen in het rijk van God ingaan.“ Geen triomfmars, maar moeizaam en met verdrukking: het wordt moeilijker om het geloof te behouden, het kost meer kracht om trouw te blijven. Teleurstellingen hopen zich op. Men begrijpt veel dingen niet. Men vindt geen antwoord en geen verklaring ervoor waarom de omstandigheden zo zijn zoals ze zijn. Men ziet het op persoonlijk gebied, men ziet het in de gemeente en men ziet het in de kerk als geheel.

Waarom? Omdat de kerk dezelfde weg gaat als de Heer. Voor de opstanding stond het kruis. Maar na de passietijd, na de nacht van de dood, kwam de triomf en volgde de overwinning door de opstanding en hemelvaart. Laten wij ons daarom aan de verdrukkingen, van welke aard dan ook, niet irriteren.

Impuls uit een kerkdienst van de stamapostel