Woord van de maand

Wat moet ik ermee doen?

Mei 2015

Het is niet altijd gemakkelijk om de meisjes en jongens met de confirmatie een geschenk te geven – ze zijn geen kinderen meer, maar ook nog niet volwassen. Daarbij komt dat de wensen en voorkeuren in korte tijd kunnen veranderen. Waarover de confirmant zich nog zeer op verheugd heeft, daar kijkt de 15-jarige dan niet meer naar om, omdat hij al veel ouder en geen klein kind meer is. Daarom geeft men tegenwoordig liever een geldbedrag opdat de jonge jeugd zelf iets kan uitzoeken wat aan hun wensen tegemoet komt. Af en toe komen dan ook de vragen van een tante of grootvader: „Wat heb je van het geld gekocht?“ Men wil graag weten wat het kind met het geldbedrag heeft gedaan.

In iedere kerkdienst krijgen wij een geschenk. Een, dat zeer kostbaar is en dat een ieder voor zichzelf geheel persoonlijk kan gebruiken en kan toepassen: de kracht uit het Heilig Avondmaal. Niemand vraagt rekenschap aan ons wat wij daarmee doen. Maar zouden wij ons niet zelf eens af moeten vragen wat wij met dit geschenk doen? Misschien doet er bijvoorbeeld op een maandag zich een gelegenheid voor waarbij wij de kracht uit het Heilig Avondmaal doelgericht kunnen inzetten: wanneer ons onrecht wordt aangedaan, wanneer wij een beproeving krijgen en dan terug kunnen grijpen op de kracht uit het Avondmaal en deze beproeving dan kunnen doorstaan met het besef: met de hulp van de Heer kan ik deze situatie aan. Of wanneer wij voor de zoveelste keer gefaald hebben om het dit keer anders en beter te doen, om het dan toch opnieuw te proberen en nogmaals van voor af aan te beginnen.

Er zijn oneindig veel mogelijkheden om de ontvangen kracht verkregen uit het avondmaal in te zetten. Doe er iets mee!

Impuls uit een kerkdienst van de stamapostel