Woord van de maand

Opstanding

April 2015

Wat heeft de Opstanding van Jezus met mijn leven te maken? Een vraag, die menig christen aan het peinzen doet slaan – misschien omdat men Opstanding nog altijd met de dood in verbinding brengt: „Maar ik ben niet dood“, zo zeggen zij, „ik leef nog! Wat helpt mij het geloof in de Opstanding in het dagelijkse leven? Ik zou veel liever hebben dat God mij helpt, dat ik grip op mijn problemen krijg, dat Hij een wonder doet, dat ik dit jaar eindelijk in mijn baan vooruitkom.“

Het addertje onder het gras is dat wanneer wij het Evangelie alleen op ons aardse leven toepassen, wij snel teleurgesteld zouden worden. Wanneer wij alleen in dit leven op Christus hopen, aldus apostel Paulus, dan zijn wij de ellendigste onder alle mensen. Waarom? Omdat de Heer Jezus nooit beloofd heeft dat een trouwe christen van alles verschoond blijft en altijd alleen maar in de zonzijde van het leven staat.
Zo werkt het Evangelie niet. Het Evangelie is de boodschap: U mag hoop hebben, een hoop die verder reikt dan uw leven, want Christus is opgestaan van de dood. Hij is overwinnaar over hel en dood. Met Zijn Opstanding heeft Hij uw opstanding voorbereid. Zijn Opstanding is de toezegging dat ook voor u het moment zal komen waarin u bevrijd zult zijn van alle leed, alle treurnis, vrij zult zijn van zonde en dood.
Op u wacht het verheerlijkt lichaam, die U bij de wederkomst van Christus wordt gegeven, waarmee U in staat zult zijn om de heerlijkheid van God te kunnen aanschouwen en de schepping kan bewonen: eeuwig leven in de gemeenschap met God. Dit alles heeft zijn oorzaak in de Opstanding, en dat geeft U vandaag de kracht om over het aardse en vergankelijke heen naar het eeuwige te kijken dat voor ons ligt.

Impuls uit een kerkdienst van de stamapostel