Woord van de maand

Waar rook is...

Maart 2015

…daar is ook vuur. Dat is een gangbare uitdrukking en verwijst daarmee naar het eenvoudige feit dat men doorgaans van een bepaalde verschijning de oorzaak kan vinden. Wanneer men in de diepste rimboe onderweg is, dan is rook een onmiskenbaar teken dat er zich daar mensen bevinden. Waar vuur brandt, dan moeten er ook mensen zijn.

Waaraan kan ik zien dat hier, in mijn gemeente, Jezus is? Hoe laat Jezus Christus zich in de tegenwoordige tijd zien? Waaraan kan iemand, die zich misschien nog niet met het geloof heeft bezig gehouden, zien dat Jezus hier werkt?
Aan de uitwerkingen, die overal waarneembaar zijn waar Hij werkelijk, waarachtig tegenwoordig is.

Waar Jezus is, daar is vrede, daar is liefde, daar is één-zijn. Daaraan herkent men dat Hij er is. Waar Jezus is, daar is begrip, vergeving en verzoening. Daar draagt men elkanders lasten. Daar ziet men al in de omgang met elkaar dat Jezus aanwezig is. Er zijn dan geen lange verklaringen, daar merkt men al snel dat er vrede is. Dat er liefde is. Dat er begrip is. Dat Jezus hier is.
Wanneer wij laten zien dat Jezus onder ons is, dan moeten wij bewijzen dat in onze rijen vrede, genade, liefde en het één-zijn aanwezig zijn. Al het andere zouden woorden zonder inhoud zijn.

Wanneer wij dit bedenken, dan erkennen wij meteen wat onze taak is: ik wil op mijn plek in mijn gemeente ervoor zorgen dat een ieder kan zien: hier is Jezus!

Impuls uit een kerkdienst van de stamapostel

 

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]