Woord van de maand

Verantwoordelijkheid voor de komende generaties

Februari 2015

Hebben de kerken nog toekomst? Is het christelijk geloof in Europa een aflopende zaak? Veel mensen houden zich bezig met dergelijke vragen. Het antwoord daarop is geheel duidelijk: De kerk van Christus zal tot het laatst bestaan. Dat komt voort uit de opdracht die de Heer eens aan Petrus gaf: „....op deze rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigien“ (Mattëus 16:18). Hij zal er over waken dat Zijn woord verkondigd wordt en dat de sacramenten afgedragen kunnen worden, opdat de mensen op Zijn wederkomst worden voorbereid. Maar wij dragen de verantwoordelijkheid om het geloof, aan diegenen die na ons komen, door te geven.

„Voor u en uw kinderen geldt deze belofte“ – dit woord uit de Heilige Schrift is een toezegging en opdracht tegelijkertijd: lieve ouders, u bent verantwoordelijk en moet ervoor zorgen dat uw geestelijk vermogen aan uw kinderen wordt doorgegeven.

Het is vandaag gebruikelijk dat ouders veel aan anderen delegeren: aan instellingen voor onderwijs, aan de kerk, aan de zondagsschoolonderwijzers, enz. In eerste instantie zijn de ouders voor de kinderen verantwoordelijk. De ouders moeten de tijd ervoor nemen om de belofte van het heil aan hun kinderen door te geven, ook wanneer hun kalender vol is. Men moet de kinderen naar de muziekschool brengen, naar het sporten, van tennis ophalen, etc. Daar is niets op tegen. Maar moeten wij niet meer tijd nemen om voor het eeuwige leven van onze kinderen te zorgen?

Het geloof door te geven betekent ook de kerk van morgen gestalte te geven. Welk beeld van de kerk geven wij aan onze kinderen? Hoe spreken wij over onze kerk? Dat begint al thuis. Hoe spreken wij over de ambtsbroeders? Hoe spreken wij over de broeders en zusters? Waarover praten wij wanneer wij thuis over de kerk praten? Dat is de informatie die uw kinderen van u krijgen. Dat is het beel dat u aan uw kinderen geeft.

Impuls uit een kerkdienst van de stamapostel

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]