Woord van de maand

Antwoord op alle vragen?

Januari 2015

In verscheidene christelijke kringen bestaat er de opvatting dat de Bijbel antwoord geeft op alle vragen  en dat men in haar voor elke denkbare levenssituatie een handelingsinstructie kan vinden. Wie zo redeneert, die kan met de Bijbel in de hand zonder meer de doodstraf rechtvaardigen. Het probleem daarbij is dat men een woord uit de Bijbel pakt, het tot een dogma verheft en daarop een leersysteem bouwt. Wij hebben dat in het verleden ook menigmaal zo gedaan. Vandaag de dag hebben wij echter een ander begrip van de Heilige Schrift: het moet in het totale verband worden gezien.

Veel uit het Oude Testament kan men pas goed begrijpen wanneer men dit in het licht van het Nieuwe Testament en de leer van Jezus ziet. Dan wordt het ook duidelijk dat niet iedere bijbelse uitspraak dezelfde geldigheidswaarde heeft. Men moet bijvoorbeeld datgene kunnen onderscheiden wat heilsnoodzakelijk en heilsbeslissend is en wat tijdgebonden is en in een bepaalde historische situatie voor degenen die toen leefden gold.

Wij behoren niet tot degenen die menen dat God over alles iets in de Bijbel zegt en dat alles dezelfde geldigheid, dezelfde rang en dezelfde betekenis heeft. Echter het is ook duidelijk dat de Bijbel geen boek voor het antiquariaat is, maar vandaag nog steeds zo actueel is dan het gisteren was. Een boek voor onze tijd. Ook voor het leven als christen in de 21ste eeuw. Het loont om daarin te lezen.

Impulsen uit een kerkdienst van de stamapostel

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]