Woord van de maand

God kent uw geschiedenis

September 2014

U en ik – wij zijn door God geroepen. Wat dat betekent kunnen wij in haar volle omvang nog niet bevatten. Maar wij weten: Degene die God roept, die kent Hij ook. God kent ons. Hij kent u, Hij kent mij. Van binnen en van buiten. Hij kent geheel uw leven. Hij kent uw levensomstandigheden. Hij kent uw geschiedenis en uw heden. Hij weet eenvoudigweg alles van u. Hij kent iedere stap die u doet, iedere gedachte die u beweegt, ronduit alles, uw gehele geschiedenis. En omdat Hij u kent, heeft Hij u geroepen. Gewoon zoals u bent, als mens met alle gebreken en zwakheden. Waarom? Omdat Hij u liefheeft. Omdat Hij mij liefheeft. Zo simpel is het.

Dat wij geroepen zijn, wat wil Hij daarmee eigenlijk bereiken? Of anders gezegd: Waarvoor zijn wij geroepen? Ten eerste heeft Hij ons geroepen opdat wij Christus navolgen. Want Hij wil dat wij in Zijn rijk komen en wij komen daar heel gemakkelijk wanneer wij de weg gaan die Jezus gaat en waarop Hij ons uitnodigt: „Kom, volg Mij na, en wanneer U Mij navolgt, dan zult u in Mijn rijk ingaan.“ Geroepen, om op de weg van de navolging van Jezus Christus het rijk van God te betreden.

God heeft ons ook voor een ander doel geroepen: Wij zijn geroepen om een zegen voor anderen te zijn. Dat behoort altijd bij een goddelijke beroeping. God heeft mensen, volkeren gekozen opdat zij daarmee een bron van zegen voor anderen zijn.

Wij behoren tot een volk dat geroepen is om de grootheid van God te verkondigen. Wij zijn geroepen om het Evangelie te verkondigen, om voor onze familie, vrienden, buren, volk, land een zegen te zijn. Wij zijn daarvoor vandaag geroepen en later als we eenmaal in het vredesrijk van Jezus Christus zijn om dan het offer van Hem te verkondigen. Is dat geen wonderbare roeping om een zegen voor zo velen te kunnen zijn? En ik zeg het nog een keer: geroepen te zijn betekent dat God onze geschiedenis kent. Hij kent uw persoon. Hij zegt tot u: „U kan een zegen voor anderen zijn.“ Is dat niet grandioos?

Wij hebben misschien nog wel eens onze bedenkingen en voorzichtige twijfel wanneer wij naar ons zelf kijken en ons afvragen „Ik kan een zegen zijn?“ – Ja. Juist U. God heeft U geroepen omdat U, U bent. Hij heeft mij geroepen omdat ik, ik ben. Omdat u en omdat ik een bron van zegen voor een ander kunnen zijn.

Dan is er nog een derde reden voor onze roeping: U kunt mede-erfgenaam van Christus zijn. Dat houdt in dat U hetzelfde ontvangt als Christus. Wij zullen dan Zijn heerlijkheid met Hem delen. Dat is de wil van de Vader. Hij wil graag de heerlijkheid met ons delen. Wij werden geroepen om mede-erfgenaam van Christus te zijn. Men kan zich niet voorstellen wat dat betekent. Jezus Christus heeft de hel, dood en duivel overwonnen en wil Zijn overwinning met ons delen.

Wanneer wij deze dimensie bezien, door God geroepen te zijn om in Zijn rijk in te gaan, dan zien wij dat wij een bron van zegen voor vele andere mensen kunnen zijn en zij dan ook de heerlijkheid van Christus kunnen beleven. Dat is de genade en de liefde van onze God. Hoe meer wij ons bewust worden van de genade en liefde van God, des te meer worden wij ervan bewust wat God ons als zijn uitverkoren volk wil geven. Dan ontdekken wij steeds meer hoe groot de liefde van God is.

(uit een dienst van de stamapostel)