Woord van de maand

Geloof en hoop - onlosmakelijk met elkaar verbonden!

Maart 2014

Geloof en hoop horen bij elkaar, beide eigenschappen horen bij het christen zijn. Een christen kan niet zonder hoop zijn. Waar geloof is, ontstaat hoop. Geloof is voor mij, kort samengevat, de wetenschap dat God almachtig is en dat God liefde is. Beiden laten ons op Gods hulp hopen. Omdat God almachtig is en omdat Hij mij lief heeft, zal Hij mij helpen. Geef de hoop op de hulp van God, niet op, God wil en zal helpen.

Bovendien geloven wij  in God, in Jezus Christus. Ook uit dit geloof ontstaat een prachtige hoop. Wij geloven dat Jezus Christus, de Zoon van God, op aarde is gekomen om de mensen de vergeving van zonden en het eeuwige leven mogelijk te maken. Omdat wij in Jezus Christus geloven, hopen we op het eeuwige leven. Christen zijn betekent: hoop hebben op het eeuwige leven!

Jezus Christus is ook de basis voor onze hoop. Want Hij heeft beloofd: „Ik kom weder …… en: Ik wil, dat waar Ik ben, ook u bent …“ Hij is niet alleen de basis van onze hoop, maar Hij zelf is onze hoop. Hij is het voorwerp van onze hoop; op Hem hopen wij. Wij hopen op het eeuwige leven, dus op de eeuwige gemeenschap met de drie-enige God. Wij hebben God erkend door Jezus Christus. Jezus Christus zelf heeft ons de Vader laten zien, wij hebben God door Jezus Christus leren kennen. Daarom hebben we God lief, omdat Jezus Christus ons Hem, Zijn Vader, de waarachtige en levende God, heeft getoond: de God van liefde, de God van genade, de God van nabijheid. Dan ontwaakt in ons het verlangen om voor eeuwig met God samen te zijn, met de God die we door Jezus Christus kennen. In zoverre is Jezus Christus onze hoop. Dat is de God, waarmee we eeuwige gemeenschap willen hebben. Daarop hopen wij. Laten we blijven bidden, dat de mensen de weg naar Jezus Christus vinden, omdat wij dit geloof en deze hoop hebben.

(uit een dienst van de stamapostel)