Woord van de maand

Kenmerken van de kudde van Christus: luisteren, kennen, navolgen

November 2013

Op een keer zei Jezus tegen de Zijnen, dat ze maar een kleine kudde vormden.  Dat is ook vandaag nog zo. Dat geldt voor het totale christendom en voor ons nieuw-apostolische christenen over de hele wereld. Afgemeten aan het aantal mensen zijn wij niet met velen. We zijn een kleine kudde en zullen dat vermoedelijk ook tot aan het eind toe blijven. Wanneer we nuchter naar de wereldgeschiedenis en de huidige wereld kijken, moeten we realistisch vaststellen: het evangelie heeft niet veel invloed op de beslissingen die op deze aarde genomen worden. Daar wordt eerst gekeken: hoeveel geld kost het? Wat brengt het op? Hoeveel macht krijg je daardoor? Niet het evangelie bepaalt de wereld, andere waarden en machten komen aan bod. We zijn een kleine kudde, die slechts een kleine macht heeft.

Desondanks zei Jezus tegen deze kudde: “Vrees niet.” God zal je in ieder geval Zijn rijk geven. Het komt dus niet aan op ons aantal of onze invloed, die wij christenen hebben; het is ook niet belangrijk te weten, met hoeveel of hoe sterk we zijn. Het enige dat bepalend is, is het horen bij deze kudde. Wie tot de kudde van Christus behoort, hoeft niet te vrezen. Wie hoort echter tot de kudde van Christus?

Jezus heeft in het beeld van de goede herder een paar kenmerken genoemd van degenen die tot Zijn kudde, tot Zijn gemeente behoren: de Zijnen horen Zijn stem, ze weten, dat Hij zich door het woord openbaart en ze zorgen voor de nodige rust om het te kunnen horen. Wie Zijn stem wil horen, moet tot Hem komen, bijvoorbeeld in de dienst, waar we Zijn nabijheid kunnen ervaren.

De Zijnen kennen Hem. Ze weten dat Hij de weg en de waarheid is en handelen daarnaar. Zijn woorden zullen nooit vergaan. Wie de Heer kent, die richt zich op Zijn waarheid. Ze vrezen de toekomst niet, maar zijn vol vertrouwen, want Jezus is de opstanding en het leven. Toen Jezus de dood aan het kruis moest ondergaan, meenden allen, dat Hij verloren had. De hel had schijnbaar overwonnen. Maar de Heer is de opstanding, niets kon Zijn overwinning tegenhouden.

Wie tot de gemeente van de Heer behoren, volgen Jezus Christus na. Ze laten zich door Hem, de goede herder leiden en volgen Zijn voorbeeld. Dat houdt in dat we de eigen wil onder de wil van God stellen, zoals Jezus deed. Het belangrijkst is niet, dat God al onze problemen oplost, maar dat we de Heer trouw blijven, ook wanneer er problemen zijn.

Dat zijn enkele aanwijzingen over de kudde van Christus: ze kent de Heer, ze weet, dat Hij de waarheid en de opstanding is. Ze richt zich op Zijn waarheid en blikt met vertrouwen naar de toekomst. Ze volgt de Heer, waar Hij heengaat, ze weet, dat de Heer zich openbaart door Zijn woord. Wie tot de kudde van Christus behoren, hoeven niet te vrezen. De Heer is reeds heden bij hen en zal hen binnenkort het rijk van God geven. Heden mogen we reeds Zijn nabijheid en zorg ervaren in het woord van het altaar, in het ontvangen van de sacramenten en in de bewaring en begeleiding in ons dagelijks leven.

(uit een dienst van de stamapostel)

Woord van de maand

Christus maakt vrij!

(Januari 2020) Geliefde broeders en zusters, Hopelijk kunt u terugkijken op een goed jaar! Het is mijn wens dat u... [meer...]