Woord van de maand

De Heer houdt zich aan degene die zich ook aan Hem houdt

Juni 2013

De profeet Jeremia ontving eens een woord van de Heer: “Hierop sprak de Heer aldus: Is het, dat gij u aan Mij houdt, zo zal Ik Mij aan u houden”(Jer. 15: 19, Lutherse vertaling). Deze woorden zijn afkomstig uit de klacht van Jeremia, waarin hij zich beklaagt over de lasten van zijn profetenambt: Jeremia heeft de woorden van God als voedsel toch zich genomen, dus graag en hongerig, maar hij heeft nooit in vrolijk gezelschap verkeerd, want hij is eenzaam, gebogen onder Gods hand – zo zwaar drukt de verantwoordelijkheid van het verkondigen van Gods wil op hem. Dan schenkt God de profeet het boven aangehaalde troostwoord.

Laten we deze woorden opnemen als een Goddelijke toezegging: wanneer wij ons aan de Heer houden zal de Heer zich aan ons houden. Zo eenvoudig kunnen we onze verhouding tot God uitdrukken! Ja, zo eenvoudig is het …, maar we kunnen er ook een vraagteken achter zetten: wanneer ik mij aan de Heer houdt, zal de Heer zich dan ook aan mij houden? Misschien denkt iemand wel: Kijk eens naar deze of gene, die de lieve God heeft gediend, die altijd heeft geofferd, die gewerkt heeft – en toch gaat het slecht met hem.

Ik houd desondanks vast aan dit woord. Hoe dan ook, wanneer dan ook, waar dan ook zal het ook zichtbaar worden, dat de Heer zich houdt aan iemand, die zich aan Hem houdt. Misschien wordt het niet allemaal direct, niet meteen, zichtbaar, misschien ook niet altijd in natuurlijke dingen tastbaar, maar in ieder geval wel wanneer we het in zijn totaliteit overzien. Uiteindelijk wordt alles pas openbaar op de dag van de Heer Want het ligt tenslotte in de soevereiniteit van God, hoe en wanneer Hij zich aan ons houdt. Wanneer wij ons aan de Heer houden, dan houdt de Heer zich ook aan ons, en wij merken dat. Maar zo simpel is het ook weer niet. Wij denken: ja, wij houden ons aan de Heer. Doen we dat ook echt? Laten we de samenhang verduidelijken met het voorbeeld van de profeet Jeremia. Dan kunnen we vaststellen dat de Heer hoge eisen stelt. De profeet klaagde destijds, dat de lasten van het ambt en de verantwoordelijkheid, als profeet te dienen, hem heel zwaar vielen. Hij klaagde dat hij dat alles niet voor zichzelf had uitgezocht. Toen bereikte hem dit woord van God, waaruit ook een beetje verwijt te beluisteren was wanneer jij je echt aan Mij houdt, dan houd Ik Me ook aan jou! De profeet hield zich ondanks zijn klagen, ondanks de weerstand die zijn boodschap in die tijd ondervond, aan de Heer. Dit moge voor ons een voorbeeld zijn.

Het gebeuren rond Jeremia laat echter ook zien, dat het niet altijd eenvoudig is om zich aan  de Heer te houden. Bijvoorbeeld wanneer we klagen – en wie doet dat niet – en zeggen: Moet dat alles zijn, zoals het is? Kan de Heer zich niet duidelijker aan mij houden? Dan hebben we het een en ander geïnvesteerd en heeft het desondanks geen resultaat. Veel gedachten komen in de loop van een dag in ons op – zich aan de Heer houden in alle dingen, ook in kleinigheden, vraagt al heel onze inzet. Maar wie het werkelijk doet, wie zich helemaal aan de Heer houdt, ook in kleinigheden, zal ook ervaren, dat de Heer zich aan hem houdt. Dan moeten we door menige fase van lijden heen, dan is er veel, wat ook niet weg te redeneren valt, maar toch: we zullen ervaren dat de Heer zich houdt aan degenen, die zich aan Hem houden. Ik wens van ganser harte, dat iedereen weer deze ervaring opdoet. Ik bid daar ook voor en houd onomstotelijk vast aan deze goddelijke waarheid: de Heer houdt zich aan degene die zich ook aan Hem houdt.

(uit een dienst van stamapostel Leber)

Woord van de maand

Alles komt goed

(Februari 2020) ‘Alles komt goed’ – er is waarschijnlijk geen ander cliché dat op zo’n simpele wijze probeert... [meer...]