Woord van de maand

Heilig Avondmaal – het midden van de gemeente

April 2013

Wanneer we het Heilig Avondmaal vieren, verkondigen we het offer van Christus. Tegenwoordig hecht men immers veel waarde aan moraal en ethiek. Maar helaas wil men alles op dit niveau onderbrengen: “Je moet iets goeds doen, je moet steeds een beter mens worden en alles is dan oké!” Dat betekent, dat wanneer je moreel onaantastbaar bent, wanneer je een ethisch correcte instelling hebt en je je leven daarnaar inricht, dan is alles oké en dan vind je de weg tot God. Dat is niet verkeerd, vanzelfsprekend hebben we moraal en ethiek nodig, maar dat is niet voldoende. Met ethische waarden en moreel handelen alleen kom je niet tot God. Om in gemeenschap met God te komen, hebben we het offer van Christus nodig. Zonder het offer van Christus gaat het niet. Wanneer we Heilig Avondmaal vieren, vieren we het offer van Christus en daarmee onderstrepen we, hoe noodzakelijk het offer van Christus is voor het heil. Dat is een centraal punt van het evangelie en de christelijke leer: we hebben Absoluut het offer van Christus nodig, om in gemeenschap met God te komen.

Dan zullen veel christenen aanvoeren: “Avondmaal heb ik twee keer per jaar nodig of misschien – wanneer het echt nodig is – een keer in de maand!” Zijn we nog geloofwaardig, wanneer het offer van Christus niet meer zo belangrijk voor ons lijkt? Daar waar christenen, Gods kinderen deze drang niet meer hebben: “Wij hebben het Heilig Avondmaal nodig!”, zijn ze eigenlijk niet meer geloofwaardig. Maar wanneer de gemeente het Heilig Avondmaal heeft gevierd en vol vreugde een dankbaar tot God staat, dan merkt je: ja, ze zijn dankbaar, dat ze het offer van Christus hebben!

Wanneer we het Heilig Avondmaal vieren, vieren we bovendien de overwinning van de Heer. Naar menselijke verwachtingen was alles verloren op Goede Vrijdag, menselijk gezien was alles verloren aan het kruis. Maar toch heeft de Heer gezegevierd over hel en dood. Daarvan getuigen we, daardoor laten we ons versterken. Wanneer we Heilig Avondmaal vieren, dan is het alsof de een tegen de ander in de gemeente zegt: “Maak je geen zorgen, de Heer Jezus heeft de overwinning behaald! Hij zal ook verder overwinnen.” Deze zekerheid van de overwinning van de Heer delen we met elkaar. Deze boodschap willen we echter verder uitdragen. Wanneer de gemeenten leeg zijn, gelooft men ook niet meer zo overtuigd in de overwinning van de Heer.

De Heer Jezus heeft het Avondmaal in de kring van apostelen ingesteld. Wanneer we dan ook Heilig Avondmaal vieren – in de Nieuw-Apostolische Kerk vieren we Heilig Avondmaal onder en met de apostelen – dan belijden we: “We hebben de Heer in het apostelambt gevonden!” Dat is iets bijzonders. Wanneer een gemeente gemeenschappelijk Avondmaal viert, dat het Avondmaal het midden van de gemeente is, heeft dat uitwerkingen naar buiten. Er staat: “….  Dus altijd wanneer u dit brood eet en deze wijn drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij wederkomt.”

Wij verkondigen dus de dood en de overwinning van de Heer. En we verkondigen de macht van de liefde. Toen Jezus de overwinning behaalde, deed Hij dat uit de macht van de liefde. De liefde heeft alles overwonnen. De liefde van God tot de mens, de liefde van de Zoon tot de mens en Zijn Vader heeft tot de overwinning geleid. Wanneer we Heilig Avondmaal vieren, vieren we de macht van de liefde.

(uit een dienst van de stamapostelhelper)