Woord van de maand

Kerst – een onbegrensd vertrouwen op God

December 2012

Er is veel glans verbonden aan Kerst – wat gebeurt er dan toch veel! De warenhuizen zijn overvol. Overal lichten. In contrast met deze drukte raakt de geschiedenis van Kerst ons steeds weer. Wat daarover werd geschreven, is diepgaand en belangrijk voor ons. Allereerst herinneren wij ons aan Maria en Jozef.

Maria was zeker een jong meisje, misschien 12 tot 16 jaar. Op deze leeftijd trouwden toendertijd de vrouwen. Dan komt er plotseling een engel tot haar en zegt dat zij zwanger zal worden. Dat moet een schok zijn geweest! Maar dan komt het grootse – zij zegt: „Mij geschiede wat u heeft gezegd.“ Dat is een onbegrensd vertrouwen op God. Ook Jozef, de man van Maria, moest veel doormaken. Jozef komt eigenlijk zijdelings voor in de bijbelse geschiedenis, hij komt alleen maar voor in de kerstgeschiedenis. Deze Jozef merkt plotseling op dat zijn verloofde zwanger wordt. Hij moet daarover wel ontzet zijn geweest. Hij wist dat hij niet de vader van dit kind was. Daarom is het goed te begrijpen dat hij eraan dacht om zich heimelijk uit de voeten te maken. Als hij dit meisje zou trouwen,  zonder iets te zeggen, dan zou dit volgens de joodse opvattingen overspel zijn geweest. Toen kwam de boodschap van de engel die Jozef vertelde dat het kind van de Heilige Geest is. Jozes heeft zich door de engel laten adviseren en is bij Maria gebleven.  Zijn vertrouwen op de Heer was groter dan de ontzetting die met deze boodschap was verbonden.

Wanneer wij een stap verder gaan, dan begeven wij ons naar de herders op het veld. Daar was die bijzondere gebeurtenis toen de engelen kwamen en de boodschap verkondigden: „U is heden de Heiland geboren.“ Wat moet dat een geweldig moment zijn geweest. Maar ook bijzonder is de reactie van de herders: „Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.“ Zij hebben deze boodschap begrepen in hun vertrouwen op God.

Toen kwamen de wijzen uit het Oosten. Zij kwamen omdat zij de ster hadden gezien, ook dat is opmerkelijk. Zij behoorden niet eens tot het Joodse volk. Zij waren heidenen. Maar ergens en enigszins kwamen zij tot het inzicht: er moet een koning zijn geboren. Zij kwamen naar Jeruzalem en stelden de volgende vraag: „Waar is de nieuwgeboren koning?“ Zij hebben onderzocht wat er voor verbanden waren en zijn uiteindelijk door de ster geleid naar Bethlehem. De wijzen hebben zich laten leiden in het vertrouwen in de God van de Joden die zij zelf niet aanbaden.

Daaruit trek ik de conclusie: wanneer men een onbegrensd, diepgaand vertrouwen in de Heer heeft, moet men niet verflauwen, ook wanneer er omstandigheden doormaakt moeten worden die men niet heeft verwacht. Dan heeft men ook een diep verlangen naar de dag van de Heer.

(uit een kerkdienst van de stamapostel)