Woord van de maand

Een troostwoord

November 2012

Vaak kom ik in gemeenten, waar ik – zonder details te kennen – voel dat er veel lasten en zorgen aanwezig zijn. In verband hiermee heb ik  een woord gelezen, dat ik heel mooi en troostrijk vind. Het staat in een brief van apostel Paulus aan de Korintiërs: “…God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.”

Een prachtige toezegging, die apostel Paulus destijds gegeven heeft.

Beproeving bestaat, dat kunnen we niet veranderen. Wie kan zeggen, dat hij nog nooit aangevochten of beproefd is? Iedere dag kunnen er beproevingen komen. Dan kan snel de vraag opkomen, waarom de Heer niet helpt, waarom Hij de omstandigheden niet verandert, zodat ik, de betrokkene, daarmee beter terecht kom. Maar God laat ons niet boven onze kracht beproeven. Hij heeft een grens getrokken, daar gaat niets voorbij. En Hij zorgt ervoor, dat de beproeving zo eindigt, dat wij het kunnen verdragen. Anders gezegd: gelijk met de beproeving geeft Hij ook een uitweg, zodat wij de beproeving kunnen doorstaan.

Ik wil dat nog iets uitdiepen: de Heer laat ons niet alleen, maar Hij geeft altijd een mogelijkheid uit deze omstandigheden te komen. Niet altijd zo, als wij het willen. Wij zouden het liefst willen, dat alle moeilijkheden verdwijnen en dat we vrij worden van alle zorgen – zo simpel is het vaak niet, maar er is een uitweg. De Heer zorgt voor een balans, doordat Hij troost geeft en doordat Hij ons het een of ander laat beleven, dat ons zekerheid geeft: Hij is er toch.

Ik roep het volk Israël in herinnering; dat stond voor de zee, nadat het uit Egypte was getrokken. Voor hen was het water, achter hen waren de achtervolgers. Maar de Heer had een uitweg gegeven, die niemand kon verwachten. De wateren gingen uiteen, het volk kon er veilig doorheen. – Er was een uitweg, zodat de Israëlieten gered werden. Wij beleven toch ook zulke dingen: dan wordt er een uitweg geboden, we merken plotseling, dat er kracht aanwezig is, om de omstandigheden te kunnen verdragen. Dan krijgen we nieuwe moed, dan beleven we iets, wat ons sterk maakt en weten we dat God bij ons en met ons is.

Laten we bij alle beproevingen, bij alle moeilijkheden, problemen, zorgen en noden de toezegging niet vergeten: er is een uitweg! De Heer zorgt ervoor, dat het niet te zwaar wordt. Aan de beproeving komt een einde, er komt een einde aan dat wat ons bedrukt.

(uit een dienst van de stamapostel)

Woord van de maand

Gooi dat weg!

(Mei 2020) Je gaat naar de koelkast, haalt er een potje uit dat je onlangs hebt geopend en ontdekt dat er een... [meer...]