Woord van de maand

De vleugels van God: vrede en genade

Juni 2012

In samenhang met de inwijding van een kerk, ben ik een woord tegengekomen uit de Psalmen, waarvan in het spraakgebruik de uitdrukkingskracht en de diepe inhoud me zeer ontroerd hebben. Het begint met de woorden: “Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen!” Daar staat het beeld achter van de cherubijnen, die hun vleugels uitspreiden over de ark in de tempel. Deze vleugels staan voor de bescherming van God. Allen, die het huis van God in – of uitgaan, moeten deze bescherming van de vleugels van God kunnen ervaren. Deze vleugels zijn de vrede en de genade van God. Want deze worden in de dienst aangeboden. We leven in een tijd, waarin veel onrust is. Ik geloof niet, dat dat nog veranderen zal. Zolang we hier op aarde zijnen de dag des Heren nog niet gekomen is, zal er onrust zijn onder de volken door de verschillende tijdsverschijnselen. Maar in het huis van God zijn de vleugels van God, daar zijn de vrede en de genade van de Heer. Wanneer de vrede en de onuitputtelijke genade van God kunnen werken, wordt alle onrust opzij geschoven.

Men moet echter ook onder deze vleugels toevlucht zoeken, men mag zich daarbij niet afzijdig houden. Dat betekent aan de ene kant, dat men eerst het woord van God moet aannemen, dan kan de vrede werken. Wanneer men met een sceptische houding in de dienst zit en denkt: “Nu maar eens zien, wat ons vandaag verteld wordt!”, dan kan de vrede niet binnentrekken. Maar waar men het woord van God aanneemt, daar komt de vrede in de ziel, daar wordt alles gerelativeerd. Dan stelt men vast, dat dat wat iemand steeds bezig houdt, alleen maar tijdelijk is. Aan de andere kant is het zo, dat wanneer men in deemoed voor de Heer buigt, men de genade van God kan ervaren. Dat is voor ons mensen soms moeilijk, omdat we graag ik- gericht denken.

Van degenen, die onder de vleugels toevlucht vinden, staat er verder: “Ze worden dronken van de rijkdommen van uw huis.” (Duitse vertaling) . Een van deze rijkdommen, die ons geestelijk worden aangeboden, is de liefde van de Heer. Daarvan wordt de ziel “dronken”. De tweede rijkdom is geloofskracht, en waar geloofskracht is, daar zijn ook draagkracht en overwinningskracht, zoadat men het oude terzijde kan leggen en zich totaal kan openen voor het werken van de Heer. Nog een rijkdom is de troost uit de Heilige Geest.

Ons woord eindigt met de aanwijzing: “u lest hun dorst met een stroom van vreugden”. Wanneer men zich daar helemaal in geeft, dus alles aanneemt, wat de Heer aanbiedt, dan komt de vreugde op als een stroom, die ons draagt.

We willen verstandig zijn en onder de vleugels van God toevlucht zoeken en ernaar streven, dat we “dronken” worden in het huis van God, dus vervuld worden van de liefde, van geloofskracht en van troost. Dan kan ook de vreugde ontstaan: de vreugde van het kind van God zijn, de vreugde, met de Heer in verbinding te staan, de vreugde, zulk een heerlijk doel te hebben, waarnaar wij ons kunnen richten. Dan kunnen we waardig worden voor die grote dag.

(uit een dienst van de stamapostel)