Woord van de maand

“Houd Jezus Christus in gedachten”

April 2012

In de tweede brief aan Timoteüs krijgt deze de raad: “Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd.” (2 Tim. 2: 8). Dat betekent niet enkel: “Denk daar eens aan!”, maar het is de oproep: “Zie dat eens voor je!”  Zo willen wij dat nu opvatten: Houd Jezus Christus in gedachten! Stel je voor ogen wat daar is gebeurd, doe er een beroep op, houd je eraan vast, laat het op je inwerken. Daar kan in veel omstandigheden kracht en zegen uit voortkomen.

Wij maken allemaal omstandigheden mee waarin we moedeloos zijn en niet weten hoe het verder moet. Dan houden we Jezus Christus in gedachten, waardoor we weer moed kunnen vatten. Wanneer het aardse ons zodanig overheerst dat we er bijna door in de verdrukking komen, dan houden we Jezus Christus in gedachten die uit de dood is opgewekt. Toen de vrouwen bij het graf kwamen en vroegen: “ Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?”, zagen zij algauw dat het al was gebeurd. Daar had de Heer al voor gezorgd. Wij maken ons vaak zoveel zorgen, de aardse omstandigheden lijken een enorme berg: hoe moeten we nu verder? De Heer heeft er al voor gezorgd dat dingen die onoverkomelijk lijken, toch overkomelijk zijn.

In het Bijbelwoord staat: “ Jezus Christus, uit het nageslacht van David”; dat wijst erop dat de Heer ook mens was: enerzijds waarachtig god, anderzijds waarachtig mens. Hij heeft als mens geleefd, Hij was mens toen Hij werd verzocht, toen Hij in de woestijn was en werd aangevochten, en Hij heeft als mens geleden aan het kruis. Daaruit maken wij voor onszelf de gevolgtrekking: Wanneer de Heer toen in Zijn smart nog kon zeggen: “Niet Mijn, maar Uw wil geschiede!”, dan moet dat ook voor ons mogelijk zijn. Ik weet het, dat vergt heel veel kracht, maar dit willen wij ons voor ogen stellen: de Heer heeft voor ons geleden, Hij heeft als mens het bitterste ondergaan.

Ik hoor vaak welke zorgen en noden broeders en zusters hebben, ik krijg brieven waarin zij in bijzondere omstandigheden om raad en om de voorbede vragen. Ik raad ze aan: “Wij hebben zo onze wensen, wij mogen God erom vragen, maar – niet mijn, maar Uw wil geschiede! moet ons daarbij leiden.” Ook de aanwijzing dat Jezus  mens was, uit het nageslacht van David, geeft ons de mogelijkheid om ons te oriënteren en datgene te doen wat aan Gods wil voldoet.

Ook werd er gesproken over het evangelie van Jezus Christus. Evangelie betekent: “blijde boodschap”. Laten wij in gedachten houden dat het een blijde boodschap is die in onze zielen wordt neergelegd. Er moet altijd vreugde zijn. Ik weet wel dat blijdschap hier en daar te lijden heeft. Er is veel wat de vreugde kan wegnemen. Maar we willen altijd weer uit het diepe dal omhoog klimmen en de blijdschap terugkrijgen. Wij willen ons deze vreugde niet laten ontnemen. Toen de Heer was gestorven, waren de leerlingen eerst radeloos. Maar langzamerhand drong het tot hen door, mede door de ontmoetingen van Gods Zoon met een enkeling: Ja, Hij is waarlijk opgestaan! Wat een vreugde zal dat geweest zijn. Zo moet de blijdschap alles overstralen. Het gaat huiswaarts, naar het doel van ons geloof. Houd dat in gedachten, laat het niet wegzinken door de moeilijke omstandigheden en problemen van deze tijd! Moge dat de paasboodschap zijn die onze harten vervult.

(uit een dienst van de Stamapostel)