Woord van de maand

Christus in u

Maart 2012

In de brief aan de Kolossenzen staat een woord, dat kort en duidelijk beschrijft, hoe ons geloofsleven zijn moet, wat  ons doel is en hoe beiden bij elkaar horen: “Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister.” De brief aan de Kolossenzen maakt duidelijk dat dat een geheimenis is: Christus in ons! Dit geheim heeft twee kanten: aan de ene kant is het een genadegeschenk van de Heer, dat Hij onze harten binnentrekt, dat is geen verdienste van ons, maar het is genade. Deze genade laat zich heel concreet zien, doordat wij werden wedergeboren uit water en geest. Dat is het begin van “Christus in u.” Dan is Christus het hart binnengetrokken. In het Heilig Avondmaal wordt het “Christus in U” bevestigd. Dat is de directe gemeenschap met Christus in het Heilig Avondmaal. Aan de ene kant dus een genadegeschenk. Aan de andere kant is het een taak en een verplichting voor ons allen. Christus in ons betekent, dat Christus ons regeert. Christus in ons, dat betekent: zo leven, zo handelen, zo spreken en zelfs zo denken als Christus het ons heeft voorgeleefd. Met in de gedachten, dat we ons niet met de Heer kunnen vergelijken, willen we toch altijd meer in het wezen van Christus groeien.

Opvallend bij Christus is, dat Hij opzag naar Zijn Vader. Reeds als twaalfjarige in de tempel bracht Hij dit tot uitdrukking: “Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?”  “Christus in ons” betekent, dat men zich op de Heer oriënteert en naar Hem opziet.

Christus handelde zo, dat Hij er voor anderen was, vol barmhartigheid en behulpzaam. Jezus heeft altijd daar geholpen, waar Hij echte nood herkende. Wanneer we bereid zijn tot helpen en barmhartig willen zijn, betekent dat niet, dat we tegen iedereen ja en amen zeggen en met alle dingen meedoen. Men mag met een gerust geweten wel eens een grens trekken en duidelijk maken: Dat is mijn taak niet! Behulpzaamheid en naastenliefde, zoals de Heer het heeft voorgeleefd, betekent dat men ziet, waar echte nood is. Dat kunnen materiele noden zijn, dat kunnen zielenoden zijn, die men van buiten af helemaal niet ziet.

Spreken zoals Christus betekent, dat we de waarheid zeggen. Jezus Christus sprak de waarheid. Niet alleen dat: Hij is de waarheid. Dat is voor ons een voorbeeld: Altijd bij de waarheid blijven, maar niet kwetsen. Altijd er op letten, de waardigheid van iemand te achten en liefdevol optreden.

Hoe Christus gedacht heeft, weten we niet precies. Veel kan men afleiden van hoe Hij zich gedroeg in de nauwe kring van Zijn leerlingen en hoe Hij gedaan heeft, wanneer Hij alleen was. Vaak zonderde Hij zich af en bad, de verbinding zoekend met Zijn Vader – dat was Zijn denken. Hij zei eens tegen Zijn leerlingen: “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien!” Dat waren Zijn gedachten: dat de leerlingen en allen, die om Hem heen waren, de Vader konden herkennen.

Zo leven, zo doen, zo spreken en denken als Christus – wanneer dat samenvalt met het genadegeschenk, dat de Heer ons aanbiedt, kan het werkelijkheid worden: Christus in ons! Waar Christus in ons is, daar is de hoop op de dag des Heren ook groot. We wachten met een levendige hoop op de dag des Heren.

(uit een dienst van de Stamapostel)

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]