Woord van de maand

De weg van de navolging

Februari 2012

Jezus sprak eens over twee wegen en twee poorten. De ene poort is ruim en er loopt een brede weg door die poort. De andere weg is smal en moeilijk en leidt door een nauwe poort. Deze smalle weg nu leidt naar het leven, de brede weg, zo wordt vermeld, leidt naar de ondergang.

Wij willen het eeuwige leven hebben en Christus navolgen. Wat betekent dat? Het betekent zo te handelen, als Jezus gehandeld heeft.

  • Hij hield van de hemelse Vader. Toen Hij door de duivel verzocht werd, deze hem alle rijkdommen van de wereld toonde en wilde, dat Jezus hem zou aanbidden, antwoordde Jezus hem met het woord uit de Bijbel: „Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.“ De rijkdommen van de wereld zijn voor ons, in vergelijk met onze liefde tot God, niet belangrijk. Wij willen God liefhebben.
  • Jezus hield van diegenen, die bij Hem waren. Daarom willen ook wij onze naaste met liefde behandelen. Jezus was vergevingsgezind, Hij bood de mensen hulp aan. Wij willen ons ook zo benemen. De smalle weg van de navolging betekent, dat wij onze naast met liefde tegemoet treden, in de gemeente en overal in onze leefomgeving. Dat betekent ook, dat wij tegenover iedereen vergevingsgezind en behulpzaam zijn.
  • Jezus vertrouwde Zijn hemelse Vader en Hij drukt dat zo mooi uit in de woorden: „Vader, … laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren!“ Wij hebben wensen en verlangens, maar wij moeten onze hemelse Vader altijd zoveel vertrouwen schenken, dat wij kunnen zeggen: „Niet mijn, maar Uw wil geschiede.“
  • Jezus beleed, dat Hij de Zoon van de levende God was. Op onze weg van de navolging moeten wij ook ons geloof belijden. Wanneer wij praten met buren of andere mensen, laten we dan belijden dat wij nieuw-apostolisch zijn.
  • Jezus overwon de duivel. Ook wij moeten op deze smalle weg van de navolging overwinnen wat God niet bevalt.

Het is onze opgave voor de toekomst, dat wij voor God standvastig blijven in de liefde tot onze naaste, in vergevingsgezindheid, in het godsvertrouwen, en dat wij ons bekennen tot ons nieuw-apostolische geloof, op de smalle weg blijven en overwinnen wat God niet welgevallig is. Dat is de weg van de navolging.

Er staat over deze smalle weg geschreven dat het een moeilijke weg is. Er is een onderscheid of men over een brede weg gaat, waarop men zowel aan de linker- als aan de rechterkant kan lopen, of dat men over een smalle weg gaat, waarop je bij elke stap moet kijken waar je loopt. Op een smalle weg kan men niet naar links of rechts lopen, men moet op de weg blijven. Dat betekent dat wij elke dag moeten opletten. Als we beslissingen moeten nemen, zullen we ons moeten afvragen, welke beslissing God zou bevallen en welke de weg van de zonde is. Op de smalle weg heeft men oriënteringspunten nodig. Dat zijn de diensten. Daar krijgen we kracht.
De smalle weg is bovenal een geweldig mooie weg, waarop we Gods nabijheid bespeuren. Deze weg leidt naar een heerlijk doel: voor eeuwig bij de Heer te zijn. Moge God ons genade geven, opdat ons dat allen kan gelukken.           

(uit een dienst van de Stamapostel)