Woord van de maand

Stil in God

December 2011

Het jaar 2011, dat nu spoedig ten einde loopt, was een onrustig jaar. Er kwam steeds meer negatief nieuws. Aan de ene kant waren er natuurrampen, onder andere aardbevingen met deels zwaarwegende gevolgen, en aan de andere kant waren er ook maatschappelijke en politieke onlusten. Ik denk aan protestbewegingen, revoluties en toestanden die op een burgeroorlog lijken. Ten slotte moet ook het economisch gebied worden genoemd. Crises in belangrijke landen leidden op brede basis tot onzekerheden.

Ook op persoonlijk gebied kunnen dingen zijn gebeurd, die onrust hebben veroorzaakt. Ziekte en zorgen zijn niet voorbijgegaan aan onze gemeenten. Met het oog op zo’n onrustige omgeving zijn we dankbaar dat we hieraan konden ontsnappen in de stilte van Gods huis en de stilte van het gebed. We konden steeds weer tot rust komen in de nabijheid van God. Hoe belangrijk de stilte is, laten enige Bijbelse voorbeelden zien.

Toen het volk van Israël na de uittocht uit Egypte voor de Rietzee (Rode Zee) stond en achter hen de Egyptenaren zag, was de nood hoog. Mozes wekte toen vertrouwen op met de woorden:  „De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.”(Exodus 14:14)

Of laten we denken aan een gebeurtenis in de tijd van de Heer Jezus. Toen de leerlingen met de Heer in een boot op het meer waren, stak een enorme storm op, zodat de leerlingen vreesden voor hun leven. Maar de Heer sprak de wind en het meer bestraffend toe. (Matteüs 8:26) En dan staat er in de Heilige Schrift: „Toen werd het heel stil.”

We klampen ons eraan vast dat de Heer ook regeert over de onrust van onze tijd; er gebeurt niets zonder Zijn goedkeuring. Dit bewustzijn schept rust voor de ziel. Maar natuurlijk hoort daar ook bij, dat we ons onderwerpen aan de Allerhoogste en het onze daartoe bijdragen, om stil te kunnen zijn.

Stille Grüße zur Advents- und Weihnachtszeit,

Wilhelm Leber