Woord van de maand

Veranderingsprocessen

Juni 2011

In een woord van Samuël aan koning Saul is sprake van de Heilige Geest, dé Geest, die op het pinksterfeest in Jeruzalem op de samengekomen discipelen kwam. Samuël had de opdracht om Saul tot koning te zalven. Daarna had de profeet de aanstaande koning bekendgemaakt wat hem in de toekomst te wachten zou staan en heeft hem vele aanwijzingen gegeven. En o.a. dit woord: "Dan zult u worden gegrepen door de Geest van de Heer en ook in vervoering raken." Er is sprake van een stoet profeten, die Saul zou tegenkomen; de koning zou met hen in vervoering raken, zich dus gedragen als deze profeten. In de tijd van het Oude Verbond waren er groepen profeten, die door het land trokken en profeteerden, maar ook in vervoering raakten. Het woord "vervoering" willen we, omdat de Heilige Geest bij onze bijbeltekst moet aansluiten, met "geestdrift" weergeven: door de Heilige Geest wordt men derhalve van wat aangeboren is naar een hoger niveau gebracht. Daarop voorspelde de profeet aan de koning: "... en u zult een ander mens worden." Dat is de uitwerking van de Heilige Geest: in eerste instantie eens vervoering en geestdrift, dan een verandering, waardoor men een ander mens wordt.

Ik wil het laatste punt er eens uitlichten: de Heilige Geest bewerkt een verandering, zodat men een ander mens wordt. Dat is de werkzaamheid van de Heilige Geest, dat is Pinksteren. In ons leven eist het aardse ons geheel op, maar als dit veranderingsproces begint en de Heilige Geest werkzaam is, komt het eeuwige steeds meer centraal te staan. Vanuit aards perspectief hebben wij bij de geboorte een gezond portie egoïsme meegekregen – onder de werkzaamheid van de Heilige Geest krijgt men echter het verlangen, een zegen voor anderen te zijn. Dan wordt het egoïsme, de zelfzucht aldoor kleiner en de wens om voor anderen klaar te staan, steeds groter. Dat is een veranderingsproces. Zo werkt de Heilige Geest, dat brengt Hij tot stand. Dat betekent geenszins, dat wij afstand doen van al het aardse, maar dat het zwaartepunt op eeuwige zaken ligt.

Onder de werkzaamheid van de Heilige Geest komt het tot een veranderingsproces, zodat uit menselijke, wellicht begrijpelijke ergernis de wens tot verzoening ontstaat; ten gevolge van de verandering door de Heilige Geest ontwikkelt zich uit moedeloosheid nieuwe moed. Dat alles is de werkzaamheid van de Heilige Geest en er gebeurt, wat onze bijbeltekst aangeeft: men kan een ander mens worden.

Dat is geen uiterlijke verandering van een persoon, maar de verandering van een mens in een geloofspersoonlijkheid: tot een persoon van het geloof en de vrede, tot een wezen van de hoop en het rustig wachten. Dit zal in onze omgeving geschieden, het wordt een soort "handelsmerk", een herkenningssymbool voor ons.

Laten we de Heilige Geest steeds meer de ruimte geven, dat deze verandering zichtbaar wordt, dat wij mensen van het geloof, de vrede en de hoop worden en tot voleinding komen. Mag ons hart altijd weer vervuld worden met de kracht van de Heilige Geest.

(uit een dienst van de Stamapostel)