Woord van de maand

Duidelijke beslissingen nemen

Maart 2011

Jezus sprak er eens over, dat een rijk, dat het met zichzelf oneens is, niet zou kunnen bestaan. Daar zijn in de geschiedenis talrijke voorbeelden van. Hoeveel rijken en landen zijn al uiteengevallen omdat er verdeeldheid bestond vanwege het feit, dat men over cruciale onderwerpen geen beslissing kon nemen. De Heer stelt aan de hand van deze gedachten het volgende vast: “Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen” (Matteüs 12: 30). Een woord van de grootste betekenis! Dat betekent, dat wij een duidelijke beslissing moeten nemen: voor of tegen de Heer. Velen gaan duidelijke beslissingen liever uit de weg. Moeten zij kiezen tussen twee verschillende mogelijkheden, dan neigen zij het ene moment naar de ene, en het andere moment naar de andere kant – net naargelang welk voordeel zij daarvan verwachten. Of zij proberen een neutrale positie in te nemen. In onze verhouding tot de Heer bestaat die mogelijkheid niet. Daar kan men zich niet terugtrekken achter een neutrale houding. Evenzo kan de mens zich tegenover God niet neutraal opstellen. We zijn voor of tegen. “Als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven”, moest Jezus tegen zijn tijdgenoten zeggen (uit Johannes 8: 24).

Soms worden ook beslissingen genomen, maar staat men er niet voor honderd procent achter. Ook dat doet zich na kortere of langere tijd gevoelen; zulke beslissingen houden niet land stand.

Ontbrekende vastberadenheid in het geloof zou uiteindelijk alles in twijfel kunnen trekken. Wij kunnen niet voor vijftig procent voor de Heer zijn en de andere vijftig procent voor iets anders. Voor de Heer zijn betekent: het hele leven naar Hem, naar het Evangelie inrichten. Zeker is, dat ons dat niet voor honderd procent zal lukken, maar we kunnen het wel proberen. Laten we ons hart onderzoeken of wij consequent zijn en blijven in onze beslissing voor de Heer – en evenzo consequent in ons afwijzen van de satan en al zijn werk en wezen. Ook daarin bestaat geen tussenweg.

(uit een dienst van de Stamapostel)

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]