Woord van de maand

Overwinnen

Februari 2011

Overwinnen is een onderwerp uit het boek Openbaring. In de zendbrief aan de zeven gemeenten worden aan degenen die overwinnen, geweldige beloften gedaan. De bekroning van al die beloften is de toezegging: „Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal Mijn kind zijn.“ Wanneer men bedenkt, wat het betekent om al die dingen te beërven, dan zou men de gevolgtrekking kunnen maken dat het bij het overwinnen gaat om grote, geweldige dingen, om strijd, die men met inspanning van al zijn krachten dient te winnen. Hoe meer men zich echter bezighoudt met overwinnen, hoe meer men tot de ontdekking komt, dat het daarbij eerder om de kleine dingen gaat. Want meestal zijn het niet de grote verderfelijke hartstochten, maar de gewone menselijke gedragingen, die in tegenspraak zijn met Gods wil en overwonnen moeten worden.

Een voorbeeld: toen Mozes geroepen werd om het volk Israël te leiden, had hij bedenkingen – een volkomen menselijke reactie. Vandaag de dag spreekt men in het beroepsleven van „bezwaarmakers“ – mensen, die bij alles tegenwerpingen maken. De Heer liet de tegenwerpingen van Mozes destijds niet gelden. Er staat zelfs in de Schrift: Hij werd heel toornig over Mozes. Mozes moest zijn beperkingen en bedenkingen overwinnen.

Wanneer God roept is er geen plaats voor tegenwerpingen en bedenkingen, dan geldt het, maar eenvoudigweg te doen wat Hij zo graag wil.

Laten we nu eens naar onszelf kijken. Stel, wij worden aangesproken om een opdracht te aanvaarden, in de gemeente mee aan te pakken – hoe snel komt dan niet de gedachte: uitgerekend ik! Anderen kunnen dat veel beter!

Denk eens aan de gelijkenis, waarin Jezus sprak over een man die knechten uitzond om uit te nodigen voor een grote avondmaaltijd. Hoe reageerden de aangesprokenen? Heel menselijk: wij zouden graag willen komen, maar…, wij hebben nog het een en ander te doen. Misschien later, maar nu niet, het komt ons op dit moment niet zo goed uit.

Is dit onderwerp in deze tijd niet heel actueel? De Heer geeft heel duidelijk aan wat Hem niet bevalt: lauwheid, besluiteloosheid, aarzelen en treuzelen, uitvluchten – wanneer Hij roept, zijn dat allemaal de dingen, die overwonnen moeten worden.

Tot slot nog een gedachte: overwinnen is als een deur – misschien moet men er soms wat moeite voor doen om die te openen. Maar wanneer men er eerst eens doorheen gegaan is, beleeft men God op een bijzondere manier: een overvloed aan zegen wordt ervaren!

(uit een dienst van de Stamapostel)